Zupełnie „Inny Świat”

akt

Biuro Wystaw Artystycznych wchodzi w nowy rok bardzo mocną wystawą. Po raz pierwszy w Ostrowcu zaprezentowana zostanie czołówka polskich rzeźbiarzy XX i XXI wieku. Kobro, Hasior, Bałka – już tylko te trzy artystyczne nazwiska sprawiają, że wystawa „Inny świat”, stanie się bez wątpienia wydarzeniem kulturalnym roku 2016. Wernisaż tej niezwykłej ekspozycji odbędzie się w najbliższy piątek 15 stycznia o godzinie 18.00 w BWA Ostrowiec. Wystawie towarzyszy bogaty program edukacyjny.

Wystawa „Inny świat” została przygotowana na bazie kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Spośród dwóch tysięcy obiektów do ostrowieckiej wystawy kuratorka i autorka ekspozycji Eulalia Domanowska wybrała prace dwudziestu czterech artystów z różnych generacji. Znajdują się wśród nich artyści z najściślejszego kanonu sztuki polskiej. Są wśród nich: formista August Zamoyski; Katarzyna Kobro, która zrewolucjonizowała myślenie o rzeźbie; Władysław Hasior – europejski Rauschenberg, karkołomnie łączący pop art z typowo polskim smętkiem. Po raz pierwszy w Ostrowcu pokazane zostaną jednocześnie prace rzeźbiarskie aż tylu artystów, którzy odnieśli międzynarodową sławę: Marii Pnińskiej-Bereś, prekursorki sztuki feministycznej, która tworzy miękkie różowe obiekty z iście nierzeźbiarskich materiałów; Mirosława Bałki, obecnie najlepiej rozpoznawalnego w świecie artysty polskiego, sugestywnie eksplorującego temat śmierci; Pawła Althamera, nazywanego „szamanem” albo „przybyszem z kosmosu”, który jako rzeźbiarz, performer, akcjoner, twórca instalacji i filmów wideo szuka wspólnotowych doświadczeń. Zmiany w szeroko pojętej rzeźbie polskiej XXI wieku prześledzić będziemy mogli na przykładzie prac Michaliny Bigaj, Miłosza Flisa, Wojciecha Zasadniego, Artura Malewskiego – najnowszych nabytków w kolekcji orońskiej.
Dla ostrowieckiej publiczności kontakt z twórczością czołowych polskich rzeźbiarzy to nie pierwszyzna. Jednak jeśli we wcześniejszych latach BWA Ostrowiec prezentowało głównie rzeźbiarzy z nastawieniem konserwatywnym, realizujących się w ramach tradycji artystycznej, tak tym razem – i to na jednej wystawie – będziemy mogli poznać twórców o dążeniach awangardowych, postępowych, którzy łamali zastane zasady i wytyczali nowe kierunki rozwoju sztuki. Dlatego styczniowa wystawa w ostrowieckim BWA dla wielu widzów może być wejściem w tytułowy inny świat. Przybywając na wystawę warto mieć w pamięci słowa kuratorki Eulalii Domanowskiej: „Sztuka ma zdolność przenoszenia nas w inną rzeczywistość; jest transgresywną dziedziną życia. Formuje koncepcje człowieka wielowymiarowego, który posiada zdolność przekraczania granic materialnych, społecznych i symbolicznych. Sztuka umożliwia nam zdolność wychodzenia poza standardy. Kształtuje naszą wyobraźnię.”
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku od wielu lat buduje kolekcję rzeźby, w której skupia się na szeroko pojętej rzeźbie figuratywnej i jej kolejnych wcieleniach w polskiej sztuce XX i XXI wieku. Zasadniczym kryterium doboru eksponatów – jak zapewnia towarzyszący wystawie katalog – jest ranga artysty i wartość jego dzieła w odniesieniu do zjawisk polskiej i światowej sztuki. W kolekcji orońskiej znajdują się nie tylko rzeźby, ale także obiekty, instalacje i filmy video. Wystawa „Inny świat” pokazuje więc różne poetyki i sposoby widzenia, jakimi operowali, bądź ciągle operują, prezentowani artyści. Reprezentacyjny wybór dzieł z owej kolekcji oglądać będzie można do końca lutego w galerii BWA. Częścią wystawy będzie film ukazujący historię Centrum Rzeźby Polskiej, owego urokliwego miejsca sztuki rzeźbiarskiej położonego w dziewiętnastowiecznej posiadłości Józefa Brandta w podradomskiej wsi Orońsko.
Wystawie towarzyszyć będzie bogaty program edukacyjny przybliżający najważniejsze zagadnienia polskiej rzeźby ostatniego wieku. Program skierowany do dzieci, młodzieży szkolnej a także dorosłych obejmować będzie oprowadzania po wystawie z przewodnikiem, pokazy filmów, wykłady, zajęcia praktyczne. Podczas wernisażu, a także w trakcie trwania wystawy, będzie można nabyć obszerny, pięknie wydany katalog kolekcji CRP w Orońsku, który jest swoistym kompendium wiedzy o rzeźbie polskiej.
Wojtek Mazan

Artyści, których prace składają się na wystawę „Inny świat”:
Magdalena Abakanowicz
Paweł Althamer
Sylwester Ambroziak
Mirosław Bałka
Michalina Bigaj
Wanda Czełkowska
Anna Dębska
Władysław Hasior
Maria Jarema
Jerzy Jarnuszkiewicz
Miłosz Flis
Leszek Golec/ Tatiana Czekalska
Marek Kijewski/ Kocur
Leszek Knaflewski
Katarzyna Kobro
Bartosz Kokosiński
Piotr Kurka
Artur Malewski
Maria Pinińska Bereś
Marta Pszonak
Anna Siekierska
Martyna Szwinta
August Zamoyski
Wojciech Zasadni

Polecamy również