Święto Edukacji w „Chreptowiczu”

sweduczolo

Święto Edukacji Narodowej w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. J. Chreptowicza zgromadziło szereg osób związanych ze szkołą. Dyrektor szkoły Sławomir Miszczuk poinformował o odznaczeniach państwowych i nagrodach, jakimi w tym roku zostali uhonorowani nauczyciele, a następnie wręczył przyznane przez siebie nagrody. Rodziców uczniów reprezentował przewodniczący Rady Rodziców Hubert Janiszewski, który złożył życzenia gronu profesorskiemu i młodzieży, natomiast kwiaty wręczył na ręce profesor pani Anny Kiljańskiej, nauczycielki z najdłuższym stażem pracy. W uroczystości uczestniczyli dawni uczniowie zgromadzeni w Towarzyswedu6stwie Absolwentów: Anna Jaworska, Ryszard Dryjas i Janusz Dziewulski z żoną. Wiceprzewodniczący Towarzystwa również przekazał życzenia obecnym i byłym profesorom „Chreptusa”, a następnie zaprosił młodzież do udziału we wspomnieniowym konkursie literackim dla uczniów i absolwentów pod nazwą: W rodzinie „Chreptusów”: czas omija ludzi i miejsca, które wspominamy.
Jego wyniki zostaną ogłoszone w czasie Święta Patrona w marcu 2017 roku. Wystąpienie Janusza Dziewulskiego z pewnością zainspirowało do udziału w konkursie: absolwent mówił o swoim ojcu Eugeniuszu, znanym lekarzu propagującym ideę honorowego krwiodawstwa, zasłużonym działaczu ostrowieckiego oddziału PTTK, zwłaszcza na polu ochrony zabytków (szczególnie kopalni neolitycznej w Krzemionkach), zaś w imieniu społeczności uczniowskiej życzenia złożyła przewodnicząca Samorządu Szkolnego Małgorzata Garbacka i zadedykowała dwa utwory muzyczne w wykonaniu Anny Loranty. Były to piosenki, którymi  zdobyła II miejsce w VIII Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Francuskiej im. Edith Piaf w Krakowie.

Wicedyrektor szkoły Piotr Pobiega poinformował zebranych o sukcesie pracującej pod jego kierunkiem pięcioosobowej grupy młodzieży, która wygrała konkurs Szwajcarskie Scyzoryki. Zadaniem uczniów było opracowanie treści i materiałów graficznych ilustrujących podobieństwa między Ziemią Świętokrzyską oraz dziedzictwem i kulturą Szwajcarii.  Nagrody, m. in. tablety, wręczyli obaj dyrektorzy. Uczestnicy uroczystości poznali również tegorocznego stypendystę Prezesa Rady Ministrów RP Krzysztofa Łapana.

Jak zawsze Święto Edukacji zostało uczczone programem artystycznym. Akademia przygotowana pod kierunkiem wychowawczyni kl. II a Joanny Żelaznej – Żak i nauczycielki języka polskiego Barbary Podsiadło przybliżała warunki nauki w przeszłości: w starożytnej Grecji, w oświeceniowej Szkole Rycerskiej, w szkółce elementarnej w zaborze rosyjskim i na tajnych kompletach w czasie II wojny światowej. Inspiracją scenariusza były dzieła literackie: Dialogi Platona, Antek Bolesława Prusa, Matura na Targowej Tadeusza Borowskiego. Program zawierał okruchy informacji o tajnym nauczaniu prowadzonym przez nauczycieli Liceum Chreptowicza. Obraz współczesnej szkoły został ukazany poprzez piosenki – oryginalne prezentacje wszystkich pięciu klas pierwszych.

Myślą przewodnią programu był cytat z opowiadania Tadeusza Borowskiego: Kiedy nie wiecie, w co wierzyć, wierzcie w naukę…Ambitny, wartki i mądry program klasy II a pokazał, że w LO nr II wiara obejmuje nie tylko naukę – również uczniów.sw-edu1swedu2swedu3swedu4swedu5

Polecamy również