Międzynarodowe centrum egzaminacyjne w Ostrowcu

ols

Szkoła języków obcych Open Language School jest pierwszym w Ostrowcu Centrum Egzaminacyjnym Pearson Test of English. Dzięki temu w naszym mieście można zdać egzamin i uzyskać międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego na każdym poziomie.

Certyfikaty PTE są uznawane na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego. Dla dorosłych i młodzieży przeznaczone są Egzaminy PTE General, opracowane zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i przeprowadzane na 6 poziomach od A1 do C2, a ich zaletą jest nacisk na praktyczną znajomość języka. Dzieci mogą zdawać egzaminy PTE Young Learners.

Pierwsze egzaminy centrum OLS przeprowadziło w czerwcu. Największą popularnością cieszył się egzamin na poziomie B2, który m.in. zwalnia z egzaminu doktorskiego, daje kwalifikacje do nauczania j. angielskiego w przedszkolach czy jest honorowany w Służbie Cywilnej.

Szkoła Open Language School oferuje zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych, pracowników firm i instytucji. Przygotowanie do międzynarodowych egzaminów jest realizowane w ramach kursów bez dodatkowych opłat.

Więcej informacji na www.olschool.pl.

Polecamy również