Koperta w lodówce ratuje życie

kopetta-zycia

Agencja Rozwoju Lokalnego rozpoczyna wdrażanie w gminie Ostrowiec Świętokrzyski przedsięwzięcia pod nazwą „Koperta życia”, które to skierowane jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel. Pakiet z takimi informacjami będzie przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.

– Długoletnie doświadczenie i potencjał naszej instytucji, która współpracuje ze środowiskiem instytucji pozarządowych między innymi poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Obywatelskiej, w którym to skupione jest kilkanaście podmiotów, a także współpraca z ostrowieckimi Klubami Seniora, daje nam pewność, że akcja ta zostanie przeprowadzona w sposób profesjonalny i dotrze do osób najbardziej zainteresowanych, czyli starszych, przewlekle chorych, samotnych itp.   – mówi Agnieszka Rogalińska, prezes. ARL.- Podczas interwencji pogotowia ratunkowego, przed podjęciem czynności ratowniczych, ważne jest uzyskanie niezbędnych informacji o stanie zdrowia poszkodowanego, przyjmowanych przez niego lekach, alergiach, przebytych zabiegach. Zebranie wywiadu medycznego trwa zwykle kilka, a czasem kilkanaście minut, szczególnie w przypadku utrudnionego kontaktu z chorym z powodu omdlenia czy utraty przytomności. Zadaniem „koperty życia” jest skrócenie tego czasu do minimum. Lekarz w prosty sposób pozyskuje potrzebne dane, które mogą przydać się także w procedurze przyjęcia chorego do szpitala.

Ta koperta przechowywana w lodówce, zawierająca formularz z opisem historii choroby, listą zażywanych leków, danymi chorego oraz kontaktem do lekarza prowadzącego i najbliższych członków rodziny – informacjami niezbędnymi podczas przeprowadzania wywiadu lekarskiego w trakcie udzielania pomocy medycznej. Adresowana jest do lekarzy i ratowników pogotowia wezwanych na interwencję w domu chorego. Stanowi nieocenioną pomoc w zebraniu podstawowych wiadomości o stanie zdrowia poszkodowanego i podjęciu szybkiej akcji ratującej życie.

W Ostrowcu zostało przygotowanych 1000 pakietów składających się z naklejek na drzwi i lodówkę, koperty życia wraz z kwestionariuszem do wypełnienia.

Polecamy również