110 lat turystyki

budynek

Z okazji 110. rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz 90. rocznicy otwarcia w Ostrowcu Muzeum PTK ostrowiecki Oddział PTTK im. Mieczysława Radwana organizuje sesję popularnonaukową pt. „W hołdzie ostrowieckim krajoznawcom – muzealnikom”. Odbędzie się ona w sobotę 3 grudnia w Biurze Wystaw Artystycznych.

W bieżącym roku przypadają trzy ważne dla naszego Oddziału daty. Obchodzimy 110. rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, którego tradycję i dorobek ideowy kontynuuje Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Świętujemy 90. rocznicę otwarcia w Ostrowcu przy ul. Górzystej 3 Muzeum PTK, którego organizatorami byli ostrowieccy krajoznawcy na czele z prof. Mieczysławem Radwanem – patronem Naszego Oddziału. Celebrujemy także 5-lecie Komisji Historii i Tradycji działającej przy Naszym Oddziale, której celem jest popularyzacja historii Naszego Towarzystwa, postaci, które tworzyły i rozwijały działalność krajoznawczą na terenie naszego miasta i kraju, a także dzieje Naszej Małej Ojczyzny, jej zabytków, walorów krajoznawczych i historycznych, z których możemy być dumni- mówi Tadeusz Krawętkowski, prezes Zarządu Oddziału. – Piękne jubileusze stanowią doskonały asumpt do przypomnienia historii PTK oraz osiągnięć tej wspaniałej organizacji na rzecz rozwoju muzealnictwa w Ostrowcu, a przede wszystkim przywołania w pamięci sylwetek krajoznawców-muzealników i złożenia im hołdu.

Warto wiedzieć, że ostrowieccy krajoznawcy zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym byli motorem wielu działań kulturalnych w Ostrowcu i okolicach. Organizowali odczyty, wydawali publikacje, widokówki i mapy, organizowali wycieczki krajoznawcze, wyznaczali szlaki turystyczne, objęli opieką liczne zabytki, zarówno kultury materialnej jak i przyrodnicze. Największe zasługi położyli jednak na niwie muzealnictwa. To dzięki nim w 1926 r. w Ostrowcu zostało otwarte muzeum. Oni również otoczyli opieką neolityczne kopalnie krzemienia pasiastego w Krzemionkach, a potem przez wiele lat zabiegali o udostępnienie ich zwiedzającym.

Foto: Budynek przy ul. Górzystej 3 – siedziba Oddziału PTK i Muzeum PTK w latach 1926-1939

PROGRAM SESJI

11:00-11:15Otwarcie sesji i powitanie uczestników

11:15-11:45Monika Bryła-Mazurkiewicz

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze i jego wkład w rozwój muzealnictwa”

11:45-12:15Waldemar Ryszard Brociek

Muzeum PTK w Ostrowcu w latach 1926-1939”

12:15-12:35Janusz Wojciech Kotasiak

Wspomnienie kustosza.

Reaktywacja ostrowieckiego muzeum po II wojnie światowej”

12:35-13:00 – przerwa kawowa

13:00-13:25 – „Ostrowieccy krajoznawcymuzealnicy” – prezentacja postaci

13:25-13:50 – „Muzealia PTK w zbiorach Muzeum Historyczno-Archeologicznego

w Ostrowcu Świętokrzyskim”

13:50-14:00Podsumowanie i zakończenie sesji

Polecamy również