„SYNESTEZJA. Muzyka i taniec” w BWA

synestezja_bwaostrowiec

ART VISUAL DANCE SYMFONIA

Wystawa malarstwa, rysunku, grafiki i rzeźby

Wernisaż 2 grudnia 2016r. o godz. 18.00

Wystaw czynna do 6 stycznia 2017r.
Kuratorki: Wanda Badowska-Twarowska i Anna Forycka-Putiatycka

Wystawa pt. „Synestezja” powstała z połączenia twórczego wysiłku dwóch grup twórczych: „Art Visual Dance” i „Symfonia”. Obie grupy są w pewnym sensie komplementarne – łączy je bowiem pasja do baletu. Ze wstępu do katalogu wystawy: „Muzyka, taniec, ruch to nie tylko poszerzenie źródeł inspiracji dla artysty malarza, rzeźbiarza czy grafika, ale przede wszystkim pogłębienie przeżycia i wzmocnienie siły wspólnego oddziaływania. Równoczesny odbiór dzieła wszystkimi zmysłami intensyfikuje ten wzajemny wpływ zmysłów na siebie i umacnia wiarę w to, że sztuki wywodzą się z jednego mistycznego źródła.”

Artyści biorący udział w wystawie: Marek Ałaszewski , Wanda Badowska-Twarowska, Barbara Bielecka-Woźniczko, Jan Brodziak, Katarzyna Bułka Matłacz, Alina Dorada-Krawczyk , Edyta Dzierż, Lili Fijałkowska , Anna Forycka-Putiatycka , Magdalena Hajnosz , Majid Jammoul , Krzysztof Kizlich , Bożena Korulska, Łukasz Krupski, Jan Krusche, Bożenna Leszczyńska, Janusz Lewandowski, Bogusław Lustyk, Jacek Maślankiewicz, Ela Owczarek, Anna Małgorzata Roszkowska, Anna Sobol , Krzysztof Trzaska, Anna Wątróbska-Wdowiarska i Anna Wszyndybył.

W czasie wernisażu odbędzie się performance muzyczno – taneczny „Wokalne inspiracje ciała” w wykonaniu Filipa Jędrucha.

Art Visual Dance

Grupa Twórcza Art Visual Dance powstała w 2012 roku pod przewodnictwem Wandy Badowskiej-Twarowskiej. Skupia w swoich szeregach artystów malarzy i rzeźbiarzy, którzy w swojej twórczości zajmują się również szeroko pojętą tematyką tańca i ruchu. Członkowie grupy Art Visual Dance, prezentowali swoje prace o tematyce tanecznej na kilku wspólnych wystawach, z których najważniejszą była polsko-francuska wystawa malarstwa i rzeźby w Galerii Domu Artysty Plastyka w Warszawie w 2014. Artyści grupy Art Visual Dance brali również udział w wielu innych wystawach o tematyce tanecznej w kraju i za granicą. Artyści Art Visual Dance podejmowali współpracę i stworzyli projekty interdyscyplinarne razem z tancerzami performerami, np. Filipem Jędruchem.

Grupa Twórcza „Symfonia”

Grupa Twórcza „Symfonia” utworzona została w 2012 r. pod przewodnictwem Anny Foryckiej-Putiatyckiej. Działania „Symfonii” idą w kierunku utworzenia profesjonalnej grupy polskich artystów malarzy, którzy – zainspirowani muzyką – mogliby działać artystycznie oraz organizować wystawy w kraju i na świecie, których mottem byłaby „synteza sztuk” rodem z romantycznej tradycji „Correspondance des arts”. Zorganizowali do tej pory kilkanaście wystaw poświęconych muzyce i kompozytorom polskim. Przy współpracy z Fundacją Sedeka, ZPAP i ofiarności artystów, wydali kilka katalogów, które promują ich działalność artystyczną.

Performance muzyczno – taneczny „ Wokalne inspiracje ciała” – Filip JędruchGłos człowieka w śpiewie prezentuje się na wielu poziomach, a ciało może wyrażać się ruchem na wielu płaszczyznach. Improwizacje wokalne stają się fundamentem wielopłaszczyznowej, ruchowej fantazji, której interpretacja pozwala każdemu na tworzenie dowolnego obrazu i treści. Muzyka: improwizacje wokalne – Centrum Artystyczne Fabryka Talentów w Jaworznie. Pomysł, choreografia i wykonanie: Filip Jędruch.

Polecamy również