Ma nas kto ratować

ratow1

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. odbył się egzamin stanowiący zwieńczenie czterotygodniowego szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej. Do egzaminu składającego się z części teoretycznej oraz praktycznej przystąpiło 20  strażaków-ochotników, w tym jedna kobieta.

Ukończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP jest jednym z najważniejszych warunków uprawniających do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Wszyscy uczestnicy szkolenia poznali podstawowe zasady organizacji ochotniczych straży pożarnych, ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności. Ponadto druhowie wzbogacili swoją wiedzę o zagadnienia związane z taktyką gaszenia pożarów, organizacją akcji ratowniczo-gaśniczych, a także zapoznali się i ćwiczyli ze sprzętem ratowniczym. W zakresie szkolenia znalazły się także elementy musztry i służby wewnętrznej. Wszystkie zajęcia składały się z części teoretycznej i praktycznej, które poprzedzone były szkoleniem z zakresu BHP. Zajęcia podczas szkolenia prowadzili doświadczeni strażacy z KP PSP w Ostrowcu Św.ratow2ratow3
Wszyscy uczestnicy szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP uzyskali oceny pozytywne. Gratulujemy!

Fot. PSP Ostrowiec

Polecamy również