Dyrektor przywrócony do pracy

cezary slowik 2

Były dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Grabowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim Cezary Słowik prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach został przywrócony do pracy na zajmowane stanowisko. Tym samym Sąd ten oddalił apelację pozwanego.

– Przez dwa i pół roku pracowałem jako dyrektor DPS przy ulicy Grabowieckiej- mówi Cezary Słowik – 30 września 2015 roku dostałem wypowiedzenie z pracy. Skierowałem sprawę do Sądu Pracy za pośrednictwem reprezentującej mnie Kancelarii Adwokackiej mecenasa Rafała Jabłońskiego. Od wydanego przez Sąd I Instancji, czyli Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, korzystnego dla mnie orzeczenia strona przeciwna wniosła apelację, która 2 października tego roku została oddalona. Argumentacja Sądu Okręgowego była między innymi taka, że wypowiedzenie dostałem podczas urlopu oraz, że stawiane mi w wypowiedzeniu zarzuty były pozorne i zbyt ogólne. Ja chętnie wrócę do pracy i na zajmowane stanowisko. Teraz wszystko zależy od Starostwa Powiatowego. Stosowne dokumenty złożyłem już w Starostwie.

Stanowisko Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim:

Wyrok, o którym mowa, zapadł w dniu 2 października br. i nie został on jeszcze opublikowany. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu nie miał jeszcze możliwości zapoznania się z jego treścią.

Decyzje dotyczące ewentualnego przywrócenia do pracy pana Cezarego Słowika to kompetencja Zarządu Powiatu Ostrowieckiego. Po opublikowaniu wyroku Sądu Pracy, Zarząd zostanie zapoznany z jego treścią i podejmie decyzje, co do dalszych kroków w ww. sprawie.

Polecamy również