Wsparcie dla przedsiębiorców i inwestorów

kompleksowe wsparcie dla inewstorow

Sprawy gospodarcze w coraz większym stopniu są centralnym punktem strategii realizowanej w skali lokalnej i regionalnej. W procesie rozwoju regionów to małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę. To one zapewniają około dwóch trzecich wszystkich miejsc pracy w sektorze prywatnym. Dlatego jednym z głównych zadań gminy jest tworzenie korzystnych warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Konieczne jest niwelowanie bariery administracyjnej oraz zapewnienie jak najlepszych warunków do tworzenia i rozwoju inwestycji.

Tak właśnie dzieje się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nasze miasto mimo trudnych zmian ekonomiczno – społecznych związanych z przemianą ustrojową w 1989 roku, a także
z rozszerzeniem granic Unii Europejskiej, dzięki podejmowanym przez gminny samorząd działaniom, a zwłaszcza tym od 2015 roku zdecydowanie staje się atrakcyjną lokalizacją zarówno dla inwestorów, jak i samych mieszkańców.

Prezydent Miasta Jarosław Górczyński od początku swojej kadencji wdraża programy i projekty mające wpierać lokalną przedsiębiorczość oraz przyciągające nowych inwestorów. Zaskakującą nowością, jak na standardy naszego miasta, była odważna decyzja aby zaprzestać podnoszenia podatków od nieruchomości. Przez ponad 20 lat, pod rządami kolejnych włodarzy, podatek ten był corocznie podnoszony. Tymczasem przekłada się on na koszty prowadzenia działalności, proporcjonalnie do rozmiaru prowadzonego biznesu. Decyzja o zamrożeniu tych stawek, skonsultowana z Radą Inicjatyw Gospodarczych funkcjonującą przy prezydencie, nie spowodowała pustek w miejskim budżecie, natomiast w znacznym stopniu ułatwiła rozwijanie się lokalnych przedsiębiorstw.

Miasto przygotowało również dobrą ofertę dla nowych inwestorów, którą stale rozszerza i ulepsza. Program zwolnień od podatków jest uzależniony od najważniejszego czynnika, czyli ilości utworzonych nowych miejsc pracy. Skupowanie terenów inwestycyjnych i ich przygotowanie, ma docelowo stworzyć najlepszą bazę pod inwestycje w regionie. Wszystko wskazuje, że tak będzie, ponieważ, tereny znajdują się w uprzemysłowionej okolicy, w pobliżu Celsy Huty Ostrowiec. Dodatkowo duża ich część, w pobliżu ulicy Bałtowskiej została niedawno, dzięki staraniom prezydenta, włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

– Choć do pełni szczęścia należy jeszcze wykonać niezbędne prace polegające na dostarczeniu do tego terenu energii elektrycznej, gazu i zbudowania wewnętrznych dróg, to jednak fakt, że dokumentacja jest już niemal kompletna, a częściowo rozpisane lub zakończone są już procedury przetargowe, dają pewność, że tereny te staną się wkrótce gorącym kąskiem dla inwestorów – uważa Prezydent Miasta.

Nieoficjalnie wiadomo, że częścią działek są już zainteresowane konkretne osoby, jednak tajemnice handlowe nie pozwalają ujawnić ich personaliów. Jest to spowodowane ostrożnością inwestorów w kontekście potencjalnej konkurencji. Do czasu rozpoczęcia faktycznych prac budowlanych wolą oni nie ujawniać swoich planów.

– Naszym priorytetem jest stworzenie warunków do stabilnego rozwoju firm, które skutkować mają tworzeniem nowych miejsc pracy, lub też umożliwieniem zatrudnionym,  pracy w dobrych warunkach  z możliwością rozwoju i awansu. Bardzo ważnym punktem w naszym budżecie jest wydatkowanie środków na rozwój infrastruktury technicznej, w tym głównie drogowej i kanalizacyjno-wodociągowej. Dbamy o kompleksową poprawę sieci dróg gminnych oraz tych przebiegających przez nasze miasto. Uważam, ze sprawna sieć drogowa to magnes dla inwestorów. Drugim takim magnesem jest również sprawna sieć kanalizacyjno – wodociągowa. A trzecim posiadanie terenów uzbrojonych pod inwestycje. Dlatego przygotowanie terenów to jedno z kluczowych działań – podkreśla prezydent. Nie jest to działanie widowiskowe i przynoszące natychmiastowe efekty, ale niewątpliwie jest skuteczne w kontekście przyszłości gospodarczej Ostrowca. Takie ruchy pozwolą naszemu miastu na stabilny rozwój nie tylko dziś, za rok czy dwa, ale przynajmniej na kolejnych kilkanaście lat.

Kolejną odważną decyzją zaaprobowaną przez wszystkich radnych miejskich, była prezydencka propozycja dotycząca obniżenia stawek od środków transportowych, w niektórych przypadkach nawet o 70%. W ciągu kilku miesięcy znacznie wzrosła liczba zarejestrowanych pojazdów na ostrowieckich numerach, jest to liczba o około 10% większa.

Podejmowane działania przekładają się na konkretne efekty rozwoju ostrowieckich przedsiębiorstw, które są coraz bardziej konkurencyjne, zwiększają zatrudnienie i realizują plany rozwojowe. Jednym z najnowszych przykładów jest firma Subtille, działająca od 2012 roku w segmencie przemysłu lekkiego, która w ciągu kilku lat z niewielkiego zakładu wyrosła na jednego z liderów rynku bielizny damskiej. Od kilku tygodni firma prowadzi działalność w nowo wybudowanym zakładzie przy ulicy Chrzanowskiego, dzięki czemu zwiększyła blisko dwukrotnie zatrudnienie.

Takich przykładów jest oczywiście więcej i można mieć uzasadnioną nadzieję, że wkrótce usłyszymy o kolejnych.

Fot. UM Ostrowiec

Polecamy również