Mieszkańcy nie chcą myjni

mar

Mieszkańcy ulicy Leśnej sprzeciwiają się budowie myjni samochodowej. Ten problem podczas ostatniej sesji rady miasta poruszył radny Marek Giemza.

-Zabudowa mieszkaniowa położona jest zbyt blisko planowanej inwestycji. Usługa myjni jest w konflikcie z funkcją mieszkalną. Powoduje hałas i zanieczyszczenie powietrza w postaci chemicznej bryzy wodnej rozprzestrzeniającej się na sąsiednie posesje, zanieczyszczenie wody i ziemi- mówi radny Marek Giemza. – Oddziaływanie myjni stanowi uciążliwość dla mieszkańców. Na podobne problemy w innych miejscowościach zwrócił już uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny zajmując stanowisko, że tego typu myjnie nie powinny być lokalizowane w tak bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, przy czym nie są to usługi pierwszej potrzeby. W związku z powyższym proszę o odmowę ustalenia warunków zabudowy w postępowaniu administracyjnym dotyczącego inwestycji polegającej na budowie myjni samochodowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce położonej przy ul. Leśnej.

Sprawa zostanie dokładnie zbadana i wówczas zostanie podjęta decyzja.

Polecamy również