Łubieńscy dla przemysłu ostrowieckiego

O-c Częstocice

W ramach cyklu „Wielkie Postacie Ziemi Ostrowieckiej” ostrowiecki Oddział PTTK im. Mieczysława Radwana organizuje sesję popularnonaukową pt. „Łubieńscy dla przemysłu ostrowieckiego”. Odbędzie się ona w sobotę 2 grudnia w sali konferencyjnej ODS „Malwa”.

– Organizowana sesja stawia sobie za cel przypomnienie i spopularyzowanie wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego sylwetek hrabiów Łubieńskich, którzy swą działalnością gospodarczo-społeczną przyczynili się do budowy i rozkwitu przemysłu ostrowieckiego: hutniczego i cukrowniczego. Główny nacisk zostanie położony na upowszechnienie wiedzy na temat życia i działalności hr. Henryka Łubieńskiego – założyciela huty i osady fabrycznej pod Ostrowcem i cukrowni w Częstocicach- mówi Tadeusz Krawętkowski, prezes Zarządu Oddziału.

Organizacja sesji jest związana z przypadającymi w bieżącym roku doniosłymi rocznicami w historii naszego miasta: 420. rocznicą udokumentowanej historii Ostrowca Św. i 180. rocznicą rozpoczęcia budowy huty i osiedla fabrycznego Klimkiewiczów.

PROGRAM SESJI:

Program sesji:

11:00 Otwarcie sesji, powitanie zaproszonych gości

11:15-11:45 Monika M. Bryła-Mazurkiewicz

Ród Łubieńskich herbu Pomian”

11:45-12:15 Waldemar R. Brociek

Wkład hrabiów Łubieńskich w rozwój przemysłu ostrowieckiego”

12:15-12:45 przerwa kawowa

12:45-13:15 Prezentacja multimedialna

Klimkiewiczów i Częstocice – dziedzictwo i współczesność”

13:15-13:45 Dyskusja uczestników sesji

Przemysłowe tradycje Ostrowca Świętokrzyskiego”

13:45-14:00 Podsumowanie i zamknięcie sesji

Zadanie publiczne finansowane z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

w ramach dotacji celowej udzielonej w 2017 roku na zadanie

pn. „Łubieńscy dla przemysłu ostrowieckiego”.

Wstęp wolny

Polecamy również