Gala Sportu- 2017

DSC01780

20 stycznia 2018 roku w hali widowiskowo – sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędzie się III Ostrowiecka Gala Sportu. Początek imprezy godzina 16.Serdecznie zapraszamy.

Plebiscyt na Sportowca i Trenera 2017 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim organizują kluby sportowe: KS KSZO Ostrowiec, KS KSZO S.A., KP KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski oraz Gazeta Ostrowiecka, Wiadomości Świętokrzyskie, portal internetowy OstrowiecNews. pl, Telewizja Lokalna Krzemionki, Lokalna TV, Radio Ostrowiec. Nad przebiegiem plebiscytu czuwa powołana przez organizatorów Kapituła Plebiscytowa.
Celem plebiscytu jest wyłonienie grupy najlepszych sportowców i trenerów sportowych Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy wykazali się osiągnięciami na arenie światowej, europejskiej i ogólnopolskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, a także propagowanie wiedzy z zakresu sportu ostrowieckiego, w szczególności wiedzy o wyróżniających się sportowcach miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i promocja sportu ostrowieckiego wśród sponsorów i kibiców oraz w mediach.

Plebiscyt będzie przeprowadzany w następujących kategoriach: dziesiątka najlepszych sportowców Ostrowca Świętokrzyskiego w 2017 roku wyłoniona spośród zawodników, którzy przekroczyli 16 rok życia lub mają już osiągnięcia w sporcie seniorskim; trójka najlepszych trenerów sportowych Ostrowca Świętokrzyskiego w 2017 roku; odkrycie 2017 roku; talent 2017 roku; najlepsza drużyna 2017 roku (w trzech ostatnich kategoriach laureatów wyłoni Kapituła Plebiscytowa na podstawie zgłoszeń klubowych).

Nominacji w poszczególnych kategoriach dokonuje Kapituła Plebiscytowa. Lista kandydatów publikowana będzie w całości wraz z krótkimi notkami biograficznymi i osiągnięciami sportowymi  w tygodnikach prasowych: Gazeta Ostrowiecka i Wiadomości Świętokrzyskie od 18 grudnia do 15 stycznia. Głosowanie odbywa się na specjalnie do tego przeznaczonych kuponach, drukowanych w tygodnikach lokalnych. Kupon zawiera miejsce na wpisanie imion i nazwisk Sportowca i Trenera wybranych z listy kandydatów oraz nazwiska i adresu głosującego. Dane osobowe głosujących nie będą gromadzone, ani przetwarzane w jakikolwiek sposób. Kupon jest ważny, jeśli został wycięty z oryginalnego egzemplarza gazety.
Kupony można przesyłać, dostarczać i składać: do siedziby Gazety Ostrowieckiej (aleja 3 Maja 6) i do siedziby Wiadomości Świętokrzyskich (os. Słoneczne 14).
Lokalne media ogłoszą (w porządku alfabetycznym) wyniki pierwszej dziesiątki wybranych w plebiscycie sportowców podczas III Ostrowieckiej Gali Sportu, która odbędzie się 20 stycznia 2018 roku. Ogłoszone zostaną nazwiska wybranych przez Kapitułę Plebiscytową: trójki najlepszych trenerów roku 2017 oraz dziesiątki najlepszych ostrowieckich sportowców 2017 roku. Wyniki zostaną podane w kolejności miejsc w pierwszej dziesiątce sportowców i pierwszej trójce trenerów. Ogłoszony zostanie także werdykt kapituły w kwestii przydzielenia tytułów: Talentu i Odkrycia 2017 roku oraz Drużyny 2017 roku. Gala odbędzie się w Hali Widowiskowo – sportowej MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kluby KSZO, KSZO 1929 i KSZO S.A. przy wsparciu ostrowieckich mediów, w tym Gazety Ostrowieckiej, a także MOSiR, MCK i placówek oświatowych organizują III Ostrowiecką Galę Sportu, mającą na celu wyłonienie sportowca i trenera 2017 roku. Impreza, zaplanowana na 20 stycznia, zorganizowana zostanie tak, jak przed rokiem w Hali Widowiskowo Sportowej przy ulicy Świętokrzyskiej. Podczas Gali wyróżnionych i zaprezentowanych zostanie najpopularniejszych 10 sportowców oraz 3 trenerów na podstawie zatwierdzonego wcześniej regulaminu, wyłonionych przez głosujących za pomocą kuponów drukowanych w naszej gazecie kibiców.
Laureatów Odkrycie 2017 Roku, Talentu 2017 Roku i Najlepszej drużyny 2017 wyłoni Kapituła Plebiscytowa. W tym roku do kategorii dziesięciu najlepszych sportowców Ostrowca Świętokrzyskiego kluby mogą zgłaszać po 4 zawodników od 16 roku życia w kategorii junior i senior, a w innych kategoriach plebiscytowych po jednej osobie. III Ostrowiecka Gala Sportowa będzie miała, jak łatwo się domyśleć, charakter otwarty. Ostrowieccy kibice, młodzież ze szkół będą mieli okazję poznać bliżej zawodników, trenerów oraz całe środowisko sportowe, co na pewno przyczyni się do promocji ostrowieckiego sportu.

Kandydaci, nominowani:   http://sport.um.ostrowiec.pl/2017/

plebiscyt palakFot. W ubiegłym roku Gala Sportu dostarczyła mnóstwo emocji i zabawy.

Polecamy również