„Szansa” dla narciarzy

n czolokokoko

22 lutego 2018 roku minęło dokładnie X lat od chwili powołania do życia Klubu Olimpiad Specjalnych „SZANSA”, który działa przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z tej okazji przedstawiciele Klubu Olimpiad Specjalnych „SZANSA” wraz ze Stacją Narciarską „SZWAJCARIA BAŁTOWSKA” postanowili zorganizować Świętokrzyski Mityng Narciarstwa Zjazdowego Olimpiad Specjalnych – Bałtów 2018. Współorganizatorami byli Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie, Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA”, Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „SZANSA”.

Do Bałtowa przyjechało 25 zawodników reprezentujących 6 klubów z Województwa Świętokrzyskiego: „MAAG” Kielce, „PRZYJACIELE” Kielce, „NIEPOKONANI” Sandomierz, „STRZAŁA” Jędrzejów, „TORNADO” Skarżysko-Kamienna oraz gospodarze „SZANSA” Ostrowiec Świętokrzyski

W trakcie uroczystego otwarcia, w którym udział wzięli zawodnicy, trenerzy, wolontariusze oraz kibice odbył się pełny ceremoniał ze specjalnie przygotowaną oprawą w trakcie wciągnięcia flagi Olimpiad Specjalnej oraz słowami przysięgi „Pragnę zwyciężyć, Lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, Niech będę dzielny w swym wysiłku.” – powiedział Remigiusz Woźniak, przewodniczący Klubu Olimpiad Specjalnych „SZANSA” – Na ręce Filipa Lichoty i Blanki Lichoty został przekazany przez Kierownika Roberta Rogalę Herb Bałtowa, wykonany przez osoby niepełnosprawne w ramach terapii zajęciowej w „SZANSIE”.n1 n2 n3n4 n5 n6 nczolo

W czasie Mityngu w narciarstwie zjazdowym zaplanowana była rywalizacja zawodników w konkurencji  slalom gigant, który składał się z dwóch przejazdów, a wynik końcowy, to łączny czas obu przejazdów. Zawodnicy rywalizowali na dwóch poziomach umiejętności narciarskich: zaawansowanym i  średnio-zaawansowanym.

Oprócz tradycyjnych ceremonii medalowych za swoje osiągnięcia podczas zawodów każdy zawodnik otrzymał dyplom uczestnictwa, a dodatkowo Dyrektor PFRON Kielce Andrzej Michalski ufundował Puchar dla najmłodszego uczestnika Mityngu.

Organizatorzy oprócz zawodów chcieli pokazać i zawodnikom i kibicom, że trenerzy, którzy na co dzień są wymagającymi osobami dbającymi o bezpieczeństwo swoich podopiecznych potrafią się dobrze bawić. Mieli za zadanie zjechać ten sam slalom co zawodnicy, ale jadąc tyłem.

Zorganizowanie takie dużego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe, gdyby nie wiele instytucji i firm. Tradycyjnie już zawody mogły zostać zorganizowane dzięki takim instytucjom jak Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, MAS – POL Sp. z o.o. – Swoyskie z domowej spiżarni, Targi Kielce, Kompleks Domów Wypoczynkowych Zakopane „MARIA”, QuickPack Vigo – powiedział Robert Rogala, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „SZANSA” – Tym razem dodatkowo mogliśmy liczyć na Szkołę Narciarską Snowboardową AMIGO-SKI. Fundację Pomocy Dzieciom „UŚMIECH” w Ostrowcu Św., Bałtowski Kompleks Turystyczny, Sklep Sportowy Centrum Sport, Piekarnia MISTER, Pożyczka OKAY – Starachowice, TBM, GOOD TIME – spotkajmy się oraz POGstudio.pl., Grupa Ratownictwa PCK Ostrowiec Świętokrzyski, a wolontariuszami byli m.in. członkowie 01 Drużyna Harcerska „CAELI” oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, a także dzieci trenerów z „SZANSY”.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że te zawody zostały zorganizowane na tak wysokim poziomie, partnerom, sponsorom – powiedział Remigiusz Woźniak, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Mityngu. – Szczególne słowa podziękowania kieruję do obsługi Stacji Narciarskiej Szwajcarii Bałtowskiej, Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego, wolontariuszy, ale przede wszystkim do kolegów i koleżanek, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia zawodów. Z takimi kompetentnymi ludźmi można naprawdę zorganizować każdą imprezę.

Polecamy również