KOBIETA W POEZJI

kobieta w poezji

Słodkościami rozpoczęło się popołudniekp1 w Galerii Fotografii. A to za sprawą poetów, którzy tak postanowili powitać gości, którzy przyjęli zaproszenie Klubu Literackiego „Aspekt” MCK na spotkanie z „poezją oczarowaną kobietą”.

– Inspirowani fenomenem kobiety kilka dni po Dniu Kobiet będziemy wsłuchiwać się w poezję oczarowaną kobietą, bo to temat niezgłębiony i przyjemny. Spotkanie artystyczne zainicjował Klub Literacki „Aspekt”, ale do współpracy włączyły się również inne środowiska literackie (na uwagę zasługuje duże zaangażowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku), a także „Perły” Ryszarda Góry, oczywiście spotkanie odbywa się przy nieocenionym wsparciu Miejskiego Centrum Kultury – mówi prezes klubu „Aspekt” Aneta Pierścińska-Maruszewska, dodając także:

– Współczesny świat wyemancypował kobietę, obsypał pochwałami, ale obecnie być może trudniej niż wcześniej odkryć się geniuszowi kobiety. Nasza rzeczywistość omamiła kobietę ideałem superkobiety, wyposażyła ją w idealne wymiary, niestarzejący się, promienny wygląd i pogoń za perfekcjonizmem w każdej dziedzinie. A to prosta droga ku samozatraceniu. Kobieta zasługuje, by ją docenić, nawet jeśli nie mieści się w społecznych wyobrażeniach o ideale. Co więcej, jej wyjątkowość, a więc i urok tkwią w odchodzeniu od wielu schematów. Ważne, by kobieta czuła, myślała i była szczęśliwa.

Było wiele rozważań na temat kobiecości, która przecież trochę ewoluuje, a trochę tkwi w archetypach. Nastrój – tak jak kobiet – raz był wesoły, raz romantyczny, melancholijny; były wyznania, życzenia i dużo wierszy i śpiewów. Bo jak mawiają artyści: „gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam ludzie dobre serca mają…”.

Niektórzy poeci ujawnili także inne swoje artystyczne talenty . Dekorację stanowiły bowiem obrazy Mirosławy Dudy oraz rzeźby Jarosława Gryza.

Miłym akcentem były kwiaty od prezydenta miasta, które wręczył w jego imieniu radny Mariusz Łata. Panie zostały obdarowane również kwiatami od dyrektora Miejskiego Centrum Kultury Marka Cichosza i od artysty Tadeusza Kurka.

Polecamy również