Komunikat MWiK

Wobec sygnałów o pojawieniu się na terenie Ostrowca Św. osób podszywających się pod ekipy wymieniające wodomierze, Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

oświadcza, że nie prowadzi żadnych wymian w lokalach spółdzielni ani wspólnot mieszkaniowych. Wymiany takie są organizowane wyłącznie przez zarządców lokali.

Ponadto ekipy MWiK posiadają zawsze uniformy służbowe z nadrukowanym logo Spółki, oraz winny okazać legitymacje służbowe. Dodatkowo zawsze poruszają się pojazdami służbowymi oznaczonymi logo MWiK.

W razie wątpliwości – w celu potwierdzenia pobytu pracowników MWiK – należy dzwonić pod numer 994.

Polecamy również