Przygotowania do budowy kolejnego etapu ulicy Rzeczki

ul Rzeczki drugi etap

Odbyło się otwarcie ofert w przetargu na budowę drugiego etapu ulicy Rzeczki stanowiącej element ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Swoje oferty złożyło trzech wykonawców.

W ramach tego zadania przewidziano zakres robót polegający na rozbudowie ul. Rzeczki od „ogródków działkowych”, do ul. Siennieńskiej wraz z rozbudową skrzyżowania i budową sygnalizacji świetlnej. Łączna długość rozbudowy to blisko 950 m. Planowane prace obejmą budowę chodników, ścieżki rowerowej, 4 zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci wodociągowej, sieci energetycznych, urządzeń teletechnicznych oraz sieci gazowej.

– Mam nadzieję, że zaraz po rozstrzygnięciu przetargu pogoda pozwoli wykonawcy na szybkie rozpoczęcie prac, tak by zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni mogli wreszcie korzystać z godnych warunków drogowych. Ta część miasta oblegana jest przez pieszych, rowerzystów, a także osoby uprawiające biegi, gdyż sąsiedztwo lasów jest ulubionym terenem dla osób aktywnie uprawiających sport. Ci wszyscy odetchnęli częściowo z ulgą, kiedy zakończył się remont I etapu. – uważa Prezydent.

Ulica Rzeczki jest fragmentem tzw. północnej obwodnicy miasta, która nadal jest w planach i w realizacji. Jak podkreślił Prezydent ta koncepcja nadal obowiązuje, a gmina wykupiła już grunty na odcinku od ulic Siennieńskiej do skrzyżowania Bałtowskiej z Samsonowicza. Jednak to działania zaplanowane na kolejne lata.

– Drogi to jedna z najważniejszych wizytówek miasta. Właściwe funkcjonowanie ciągów komunikacyjnych i stan dróg to ważny element bezpieczeństwa mieszkańców, ale też stanowiący o codziennym komforcie życia. Jak tylko pogoda pozwoli odpowiednie służby rozpoczną bieżące remonty na drogach gminnych. Jak co roku zima przynosi swoje żniwo i drogi wymagają licznych napraw. Zakład Usług Miejskich zajmie się remontami dróg gruntowych i tłuczniowych, a Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych zadba o uzupełnienie i remont tych o nawierzchni asfaltowej i bitumicznej. To nie są spektakularne zadania, ale to właśnie od nich zależy codzienny komfort naszych mieszkańców – poinformował Prezydent Górczyński. – Szykujemy się również do długo oczekiwanego remontu ulicy Siennieńskiej, na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Jana Pawła II. Wyremontujemy tam chodnik wraz ze ścieżką rowerową, położymy nową nawierzchnię. Zaplanowane prace obejmą również utwardzenie terenu pod, tak ważne dla tego odcinka miejsca postojowe. To jedno z tych zadań, z których ucieszą się nasi mieszkańcy i o to w tym wszystkim chodzi – uważa Prezydent Gorczyński.

Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do
ul. J. Samsonowicza.” Jest realizowana w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Polecamy również