Mój pierwszy kontakt z wodą

Moj_pierwszy_kontakt_z_woda_konkurs

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim serdecznie zaprasza podopiecznych oddziałów „0” szkół podstawowych i przeszkoli z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz okolicznych gmin do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod nazwą „Mój pierwszy kontakt z wodą”.

Celem konkursu jest:

– promowanie i upowszechnianie zasad bezpiecznego zachowania na kąpieliskach i pływalniach,

– propagowanie sportu wśród dzieci,

– upowszechnianie wiedzy na temat zasad zdrowego i higienicznego trybu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o kondycję fizyczną.

Konkurs będzie poprzedzony wizytami dzieci na Pływalni Rawszczyzna, zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami z zainteresowanymi placówkami. Wizyta na pływalni będzie obejmować zwiedzanie obiektu, zapoznanie się z zasadami bezpiecznego pobytu na basenie, a dla chętnych zabawę w wodzie pod opieką instruktora nauki pływania.

Dojazd na Pływalnię Rawszczyzna placówki organizują we własnym zakresie. W sprawie zgłoszenia udziału placówki w konkursie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: (41) 2674105, (41) 2674104.

Po wizycie na basenie dzieci będą miały czas do 11 czerwca 2018r. na wykonanie prac plastycznych dowolną techniką. Tematem prac może być wszystko, co kojarzy się z Pływalnią Rawszczyzna oraz z wizytą na ostrowieckim basenie.

Prace powinny być wykonane samodzielnie, na papierze w formacie A4. Każdy
z uczestników może dostarczyć maksymalnie 1 pracę.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu na stronie internetowej www.mosir.ostrowiec.pl.

Polecamy również