„Bóg, Honor, Ojczyzna”

kpczolo

XII Rejonowy Konkurs Poezji i Piosenki Religijno-Patriotycznej „Bóg, Honor, Ojczyzna”

W Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się już XII Rejonowy Konkurs Poezji i Piosenki Religijno-Patriotycznej „Bóg, Honor, Ojczyzna” pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego, Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Diecezji Sandomierskiej i Sandomierskiego Gościa Niedzielnego. Pana Prezydenta reprezentowała p. Agnieszka Batóg, która odczytała jego list gratulacyjny skierowany do uczestników konkursu i organizatorów.kp2kp1 konkurs piosenki pod patronatem prezydenta kp5 kp4kp6 kp7 kp8 kp9 kp10 kp11 kp12

Do konkursu przystąpili uczniowie klas VI z pięciu szkół podstawowych rejonu ostrowieckiego. Każdy występ recytatorski czy zaśpiewanie piosenki o tematyce religijno-patriotycznej poprzedzony był krótką prezentacją autora i jego utworu oraz pokazem multimedialnym.

Jury konkursowe w składzie: p. Grażyna Żaczek – nauczycielka języka polskiego PG 4, p. Bożena Mróz – nauczycielka muzyki PG 3, członkini Nauczycielskiego Chóru „Coro Cantorum” przy ostrowieckim MCK oraz ks. Adam Kamiński – wikariusz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim oceniali pracę uczestników konkursu, którzy mieli wyeksponować istotne i oryginalne wątki religijno-patriotyczne w polskiej poezji i piosence.

Pierwsze miejsce w kategorii poezji religijno-patriotycznej przyznano Martynie Kępie z PSP nr 3. Drugie miejsce zdobyła Weronika Dwojak z PSP w Okole a trzecie miejsce uzyskała Zuzanna Kijewska z Katolickiego Zespołu Edukacyjnego.

W kategorii piosenki religijno-patriotycznej pierwsze miejsce uzyskała Zuzanna Jedlikowska z Zespołu szkół i Placówek Publicznych nr 3. Drugie miejsce zdobyła Maria Kosanowska z Katolickiego Zespołu Edukacyjnego. Trzecie miejsce przyznano Marii Sadło z PSP nr 1.

Koordynatorami konkursu byli p. dyr. Wojciech Serwin, p. wicedyrektorki p. Anna Barańska i p. Małgorzata Urban, panie katechetki Barbara Gadkowska, Lidia Tokarska i Danuta Wiśniewska oraz nauczycielka plastyki Marzena Szymczyk. Nagrody ufundowali: Prezydent Miasta Ostrowca Jarosław Górczyński, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Proboszcz i Kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego – ks. dr Andrzej Barzycki oraz Dyrekcja ZS i PP nr 3. Wszystkim biorącym udział w tak szlachetnym przedsięwzięciu gratulujemy i serdecznie dziękujemy.

Polecamy również