Inwestycje za 35 milionów

DSC07889

Ogromne środki na rewitalizację Ostrowca Świętokrzyskiego

Blisko 35 mln złotych zostanie przeznaczone na inwestycje w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach programu rewitalizacji. Rozbudowa monitoringu miejskiego, zmiany na spółdzielczych osiedlach, remonty dróg, renowacja i przebudowa historycznego budynku Kina Etiuda wraz z adaptacją pomieszczeń na Centrum Tradycji Hutnictwa – to tylko niektóre z zadań, które zostaną zrealizowane z tych środków.

W piątek Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas i Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, w obecności Skarbnik Miasta Elżbiety Pichór oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusza Bąka, a także przedstawicieli spółdzielni podpisali umowę na unijne dofinansowanie przedsięwzięcia z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO). Całkowity koszt projektu, to 34,8 mln zł. 3 mln zł pochodzi z budżetu państwa, a wkład własny w kwocie ponad 11 mln zł ze środków gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz dwóch spółdzielni mieszkaniowych – Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki.

Przygotowany projekt p.t. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” obejmuje 11 zadań inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane do października 2021 roku. Zakres inwestycji obejmie 11,5 hektara powierzchni Ostrowca Świętokrzyskiego.

To historyczna chwila dla Ostrowca Świętokrzyskiego, bo kwota przedsięwzięcia jest jedną z największych, jaką realizowaliśmy w ramach inwestycji na terenie naszego miasta – uważa Prezydent Górczyński. – Śmiało możemy stwierdzić, że nasze miasto jest liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Miasto zmieniamy dla naszych mieszkańców, tak, by żyło nam się godnie. Cieszę się, że przygotowany przez nas wspólnie ze spółdzielniami został tak dobrze przyjęty, a miasto zyska nowe oblicze. Dzięki pozyskanym środkom odpowiemy na kilka istotnych potrzeb zgłaszanych przez ostrowczan. Wyrazy uznania i podziękowania należą się pracownikom Urzędu Miasta, którzy wzorowo przygotowali wniosek oraz zabezpieczyli środki finansowe. Jesteśmy zwolennikami twardych infrastrukturalnych inwestycji, tych które będą służyły przez lata, tak jak na przykład drogi, które są dla miasta swoistym krwioobiegiem – dodał Prezydent Miasta.

Marszałek podkreślił walory przygotowanego przez nasze miasto projektu. Ostrowiecki projekt został wysoko oceniony dzięki takim, jak partnerstwo społeczne i gospodarcze, a także włączenie do rewitalizacji obszarów i obiektów poprzemysłowych.

Gratuluję kompleksowego ujęcia tematu. Dzięki szerokiemu zakresowi, zawartemu ze spółdzielniami porozumieniu oraz włączenia do rewitalizacji terenów poprzemysłowych, jak chociażby obszaru osiedla przy dawnej Cukrowni Częstocice ostrowicki projekt został wysoko oceniony. Co ważne, dzięki podpisanej dzisiaj umowie można już zacząć realizację i finansowanie poszczególnych zadań – wyjaśnił Marszałek Adam Jarubas.

Natomiast Przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk podkreślił wagę zmian jaki zachodzą w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Miasto się zmienia i pięknieje w oczach. Po odejściu od monokultury przemysłowej, rewitalizacji obszarów przemysłowych wreszcie władze skupiają się na ludziach, na mieszkańcach i ich potrzebach. Gratuluję takiego podejścia i cieszę się z niego jako mieszkaniec. Doceniam i gratuluję również zmiany miejskiej kolorystyki i powrotu do pomarańczowo – czarnych barw, które są symbolem naszego hutniczego dziedzictwa – mówił Przewodniczący Arkadiusz Bąk.DSC07879DSC07882DSC07878DSC07884DSC07888

Polecamy również