Jak znaleźć pieniądze po osobach zmarłych?

omega

Dzięki znowelizowanej ustawie Prawo bankowe we wszystkich bankach i SKOK-ach pojawiła się usługa o nazwie „Centralna informacja o rachunkach uśpionych” służąca do pozyskiwania danych o odziedziczonych lub zapomnianych środkach.

Dzięki usłudze możesz nie tylko odszukać odziedziczone pieniądze, ale też sprawdzić, w których bankach masz rachunki. Większość Polaków zapewne to wie, ale być może znajdzie się ktoś, kto często zmieniał banki, zakładał lokaty w różnych instytucjach i być może zapomniał o tym, że gdzieś jeszcze mogą leżeć jego zaskórniaki.
Nowa usługa pozwoli zaś przeszukać systemy banków i SKOK–ów i wyczyścić tzw. uśpione rachunki. Nie wiadomo ile takich kont może być. Ostrożne szacunki mówią o tym, że leży na nich nawet 5-8 mld zł. Jeśli są to oprocentowane rachunki lub lokaty, banki muszą co jakiś czas dopisywać do nich odsetki. Jak zatem przeczesać rachunki?

Prawo do spadku

Jeśli chcesz znaleźć pieniądze, do których masz prawo jako spadkobierca, musisz mieć prawomocne postanowienie sądu potwierdzające prawo do nabycia spadku lub akt notarialny poświadczający jego dziedziczenie. Jeśli szukasz swoich pieniędzy, wystarczy dowód tożsamości.

Wizyta w banku lub SKOK-u

Wniosek o przeszukanie rachunków możesz złożyć w dowolnym banku lub placówce SKOK. Co ważne, nie musisz być klientem tej instytucji. Dla wygody warto jednak pójść do oddziału w pobliżu twojego miejsca zamieszkania albo pracy, ponieważ informację zwrotną odbierzesz tylko w miejscu, w którym składałeś wniosek.

Analiza wniosku

Pracownik banku lub SKOK-u, który przyjmie wniosek, zweryfikuje twoją tożsamość. Jeśli jesteś spadkobiercą, sprawdzi też tytuł prawny do spadku, np. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia.

Przeszukanie

Pytanie o środki na rachunkach trafi do systemu Centralnej informacji, skąd zostanie wysłane do wszystkich banków i SKOK-ów. Każda instytucja musi odpowiedzieć niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania pytania. Następnie system prześle zbiorczy raport do instytucji finansowej, w której składałeś wniosek. Za udostępnienie tego raportu banki i SKOK-i pobierają opłatę w granicach 5-60 zł. Co znajdzie się w raporcie? Nazwa banku lub SKOK-u prowadzącego rachunek, jego numer, potwierdzenie, czy konto jest aktywne oraz czy jest to rachunek wspólny. Dowiesz się też o rachunkach bankowych rozwiązanych albo wygasłych z powodu śmierci jego posiadacza, albo zamkniętych, ponieważ nie dokonywano na nich żadnych dyspozycji.

Odbiór pieniędzy

Z raportu nie dowiesz się, ile pieniędzy jest na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, lokacie czy koncie oszczędnościowym. Możesz to sprawdzić osobiście tylko w placówce banku lub SKOK-u, w którym prowadzony jest rachunek. Tylko tam będziesz mógł odebrać (w gotówce lub przelewem) środki zgromadzone na wskazanych kontach. Konieczne będzie przedstawienie dokumentu tożsamości, dokumentu poświadczającego status spadkobiercy posiadacza rachunku oraz wypełnienie w oddziale dyspozycji wypłaty środków wchodzących do spadku.

Zapraszamy do korzystania z usług Kancelarii

Kancelaria Prawna Omega

ul. Traugutta 2 lok.3, Ostrowiec Świętokrzyski prawnikostrowiec.pl

Fot. Kancelaria Omega

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.

Polecamy również