Poniosłeś szkodę na ciele lub mieniu pomożemy w uzyskaniu maksymalnego odszkodowania/zadośćuczynienia

omega 2

Tekst reklamowy

W ramach działalności Omega Kancelarie Prawne dochodzimy w imieniu naszych klientów roszczeń odszkodowawczych wynikających z :

-Wypadków komunikacyjnych,

-Wypadków przy pracy,

-Wypadków w rolnictwie,

-Wypadków na chodnikach,

-Błędów medycznych.

Odpowiedzialność za szkodę ponosi sprawca. Roszczeń na rzecz osoby poszkodowanej dochodzimy od ubezpieczyciela, u którego sprawca miał wykupioną polisę OC- w przypadku braku obowiązkowego ubezpieczenia- od UFG. Sprawcy nie przysługuje odszkodowanie z OC.

Dokumenty niezbędne do poprowadzenia sprawy:

1. szkoda osobowa (obrażenia ciała): – kopia dowodu osobistego poszkodowanego; – odpis notatki urzędowej z miejsca zdarzenia; – dokumentacja medyczna- dane placówek, gdzie odbyło się leczenie; – rachunki / faktury potwierdzające koszty leczenia; – oświadczenia ewentualnych świadków o przebiegu zdarzenia; – dokumentacja fotograficzna obrazująca rozmiary obrażeń (blizny, szramy); – zaświadczenie od pracodawcy o wysokości utraconych dochodów w związku z długotrwałym pozostawaniem na zwolnieniu lekarskim.

2. Śmierć poszkodowanego w wypadku: – odpis aktu zgon poszkodowanego;

– dokumenty potwierdzające stosunki rodzinne z poszkodowanym; – notatka policyjna z miejsca zdarzenia / upoważnienie do otrzymania notatki policyjnej; – kserokopie dowodów osobistych osób uprawnionych do odszkodowania; – rachunki / faktury potwierdzające znaczne pogorszenie sytuacji życiowej oraz rachunki związane z pochówkiem.

3. Złamanie nogi na chodniku: – kopia dowodu osobistego poszkodowanego; – szczegółowa dokumentacja medyczna; – rachunki / faktury potwierdzające koszty leczenia; – dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia; – szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia (najlepiej mapka z zaznaczonym na niej dokładnie miejscem zdarzenia- ważne, by była zaznaczona prawidłowa strona ulicy) – oświadczenia świadków o przebiegu zdarzenia- w którym wyraźnie będzie określona przyczyna zdarzenia.

4. Błąd medyczny: – kopia dowodu osobistego poszkodowanego; – szczegółowa dokumentacja medyczna; – rachunki / faktury potwierdzające koszty leczenia; – opinie lekarskie.

5. Wypadek przy pracy: – kopia dowodu osobistego poszkodowanego; – protokół powypadkowy ( z informacją o wyłącznej winie lub współwinie pracodawcy w zaistnieniu zdarzenia) – dokumentacja medyczna; – rachunki / faktury potwierdzające koszty leczenia; – dokumentacja fotograficzna obrazująca rozmiary obrażeń (blizny, szramy) .

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Kancelaria Prawna Omega

ul. Traugutta 2 lok.3, Ostrowiec Świętokrzyski

www.prawnikostrowiec.pl

Tel. 533 833 813

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.

Polecamy również