Nowe wyzwanie Szkoły z Pasją!

cukierska

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o naszym nowym wyzwaniu jakim jest pilotaż projektu „Tandem. Mentoring 55+”. Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce która została wybrana do tego przedsięwzięcia. Jednocześnie projekt będzie realizowany w Warszawie w Domu Dziennym prowadzonym przez Fundację Joanny Radziwiłł „Opiekuńcze Skrzydła”. Nad całością czuwa Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę a finansuje to przedsięwzięcie Polsko Amerykańska Fundacja Wolności. W skrócie projekt polega na wymianie doświadczeń osób dojrzałych z młodymi ludźmi. W zamian ludzie młodzi pokazują starszym jak obecnie żyje nowe pokolenie.

Tandem. Mentoring 55+

Projekt „Tandem. Mentoring 55+” to pilotaż działań mentoringowych opartych o partnerską relację dwóch pokoleń. Do projektu zapraszamy osoby 55+, które chciałyby podzielić się swoją pasją, zainteresowaniami, wolnym czasem, z młodszym pokoleniem, na zasadzie regularnych spotkań 1 na 1: osoba 55+ i dziecko w wieku 8-13 lat. Mentoring opiera się na wolontarystycznym zaangażowaniu osoby 55+.

Pilotaż projektu „Tandem. Mentoring 55+” prowadzony jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, we współpracy ze Stowarzyszeniem Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych PISK prowadzącym „Szkołę z Pasją” w Ostrowcu Świętokrzyskim, Fundacją Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Co rozumiemy przez mentoring ?

Mentoring to spotkanie, relacja dwóch osób, które dzieli wiek, doświadczenie, lecz łączy zainteresowanie, chęć wspólnego spędzania czasu, rozmowy, poznawania siebie. Obie strony tej relacji dają sobie wzajemną uważność, zainteresowanie, wskazują nowe możliwości, pobudzają do aktywnego działania. Osoba 55+ dzieli się swoim doświadczeniem, wskazuje różne rozwiązania, pokazuje miejsca, które wpłynęły na to kim jest. Podobnie dziecko zaznajamia mentora z nowymi rozwiązaniami, pokazuje jak dziś żyje młodsze pokolenie i co jest dla niego ważne. W ramach projektu proponujemy regularne spotkania par mentorskich, których formę i cel ustalą obie strony. Spotkania par będą uzupełnianie o działania grupowe, w których będą brały inne pary mentorskie.

Kim jest mentor ?

Mentor to osoba 55+, która chciałaby podzielić się, na zasadzie wolontariatu, swoim wolnym czasem i doświadczeniem z młodszym pokoleniem w formie regularnych spotkań, których cel ustalą wspólnie.

Gdzie działamy ?

  • Ostrowiec Świętokrzyski: Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys prowadzony przez Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych PISK

  • Warszawa: Dom Dzienny prowadzony przez Fundację Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła

Jak działamy ?

Każdej parze mentor-podopieczny zapewniamy wsparcie i bezpieczeństwo. Każdy mentor otrzymuje kompleksowe przygotowanie w postaci szkoleń i warsztatów, wsparcie organizacji, osoby nadzorującej i innych osób, które biorą udział w projekcie. Zapewniamy również fundusz na pokrycie podstawowych wydatków związanych z organizacją spotkań par mentorskich.

Przedsięwzięcie cieszy się dużym zainteresowaniem, w projekcie jest jeszcze miejsce tylko dla dwóch mentorów. Organizatorzy serdecznie zapraszają do współpracy.

Kontakt:

ULOTKA 1ULOTKA 2Ostrowiec Świętokrzyski

Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys

ul. Ferdynanda Focha 3

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: 41 200 30 12

Adres e-mail: zep.szkolazpasja@gmail.com

  • Warszawa

Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła

ul. Omulewska 19

04-128 Warszawa

Telefon: 22 610 28 55

Adres e-mail: fundacja@fundacjajoannyradziwill.pl

Polecamy również