Pierwsza sesja w starostwie

starostwo-budyne

Radny Senior Marek Bilski otworzy pierwszą Sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego kadencji 2018-23, która rozpocznie się w czwartek o godzinie 14 w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu.

Z proponowanego porządku obrad wynika, że radni nie dokonają wyboru starosty i wicestarosty podczas pierwszej sesji. Może zostać zwołana sesja nadzwyczajna celem dokonania takiego wyboru, jeszcze tego samego dnia lub w innym terminie.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego.

 1. Wręczenie przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.

 1. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Powiatu Ostrowieckiego.

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

 1. Przedstawienie porządku obrad.

 1. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego:

 • wybór Komisji Skrutacyjnej,

 • przeprowadzenie głosowania

 1. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

 1. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Ostrowieckiego.

 1. Zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego.

   

Polecamy również