Laptopy dla uczniów i nauczycieli

laptopy dla uczniow

Placówki oświatowe należące do Gminy Ostrowiec Świętokrzyski stają się coraz bardziej nowoczesne. Przybywa pomocy naukowych na miarę XXI wieku. Dzisiaj w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński przekazał dla uczniów i nauczycieli laptopy. Są to niezwykle wartościowe pomoce naukowe.

– Miasto Ostrowiec Świętokrzyski w ramach projektu modernizacji i unowocześnienia szkół w naszym mieście o wartości ponad 5 milionów 240 tysięcy złotych zakupiło: 476 laptopów dla uczniów, 27 laptopów dla nauczycieli, ponad sto mikroskopów, kilkadziesiąt tablic interaktywnych. Dofinansowanie tego programu ze środków Unii Europejskiej wyniosło 2 mln. 999 tys zł. – mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – To są narzędzia, które mają służyć poprawie jakości pracy nauczycieli i uczniów. Ten projekt unijny kierowany jest do wszystkich szkół podstawowych w naszym mieście. Wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce naukowe to nie jest pierwsze zadanie mające na celu poprawę komfortu dla nauczycieli i uczniów. Odbyła się już modernizacja szkoły podstawowej nr 3. W PSP nr 14 oddane zostało nowoczesne, wielofunkcyjne boisko. Także w tej szkole przeprowadzona została modernizacją węzłów sanitarnych Nowoczesne pomoce naukowe zdecydowanie poprawią proces nauczania. Obecnie mamy świat wirtualny i musimy się do tego dostosowywać. Teraz młodzi ludzie na bieżąco korzystają z komputerów w domach. Będą mogli korzystać też w szkołach podczas nauki. Uczniów i pedagogów mamy znakomitych i trzeba ten potencjał wykorzystać jak najlepiej.

W PSP nr 1 w laptopy zostały wyposażone cztery pracownie: dwie matematyczne, przyrodnicza i pracownia języków obcych.

– Dzięki laptopom nauka staje się zdecydowanie ciekawsza – mówi Iga Okoń, uczennica klasy 8 A. – Możemy korzystać z nowoczesnych środków nauczania i zdobywać jeszcze więcej wiedzy. Nowoczesne środki nauczania to przyszłość.

W PSP nr 1 uczniowie korzystają także z tablic interaktywnych.

– Trzeba pogodzić nowoczesność z tradycją mówi nauczyciel matematyki i informatyki Dorota Sitarska. -Na pewno nie możemy zapomnieć o książkach, ale laptopy będą niezwykle przydatne, szczególnie przy nauce matematyki czy informatyki. Będziemy przygotowywać różne testy i zadania, które uczniowie będą rozwiązywać przy pomocy komputerów. Laptopy na stałe podłączone są do internetu. Nauczyciel ma pełną kontrolę na tym co robi uczeń i na jakie strony wchodzi. Jeżeli te strony są niewłaściwe w każdej chwili mogą zostać przez nauczyciela zablokowane.

Jak podkreślił prezydent miasta Jarosław Górczyński Pani Dorota Sitarska jest wybitnym pedagogiem. Za swoje osiągnięcia w pracy otrzymuje comiesięczny dodatek do pensji.

-Serdecznie dziękuję za tak wspaniałe pomoce naukowe- mówi dyrektor PSP nr 1 Jadwiga Dadia. – W naszej szkole są komputery, rzutniki, tablice interaktywne. Stawiamy na nowoczesności i komputeryzację. Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona i między innymi dzięki temu mamy bardzo dobre wyniki. Dzięki Panu Prezydentowi nasze, szkolne pracownie są na bieżąco doposażane. Nowoczesność w szkole to wymóg czasu i myDSC05737DSC05728DSC05733DSC05734DSC05739DSC05748DSC05744DSC05746DSC05749DSC05754DSC05750DSC05751DSC05753DSC05765DSC05755DSC05761DSC05763DSC05760 wychodzimy temu na przeciw.

Nowoczesna szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją
infrastruktury sportowej

 

Lata realizacji: 2018-2019

Przewidywana wartość projektu:  5 242 758,65 zł

Wydatki kwalifikowane:  3 999 130,13 zł

Dofinansowanie: 2 999 347,60 zł

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Opis projektu:

Projekt obejmuje osiem szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. W ramach projektu wykonana zostanie kompleksowa modernizacja PSP Nr 14 polegająca na modernizacji hali sportowej, wymianie podłóg i drzwi wewnętrznych, wykonaniu okładzin ściennych z płytek ceramicznych, malowaniu sufitów, wymianie instalacji oświetleniowej, modernizacji łazienek (m.in. dostosowaniu łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych), wykonaniu podjazdów dla osób niepełnosprawnych.  Projekt przewiduje także modernizację szatni w PSP Nr 3 polegającą na wymianie boksów na szafki, wykonaniu sufitu podwieszonego, ociepleniu stropodachu, wymianie posadzki, malowaniu ścian, wymianie instalacji oświetleniowej, wykonaniu pochylni dla niepełnosprawnych. Kolejne zadanie to modernizacja boisk przy PSP Nr 4 i PSP Nr 14, w wyniku której powstaną ogrodzone boiska wielofunkcyjne o wymiarach 26x44m i sztucznej nawierzchni, przeznaczone do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenis ziemny, wyposażone w linie, bramki, siatki, słupki, kosze, piłkochwyty. Ponadto we wszystkich szkołach objętych projektem pracownie matematyczne, przyrodnicze, językowe zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (tablice interaktywne, laptopy, mikroskopy, teleskopy, wizualizery, rzutniki, aparaty fotograficzne, klocki do robotyki  itp.).  Zakupione pomoce umożliwią prowadzenie atrakcyjnych, innowacyjnych zajęć, dzięki czemu podwyższy się jakość i efektywność edukacji.

Cel projektu: Poprawiona dostępność infrastruktury szkół

Stan realizacji:

Modernizacja szatni w PSP Nr 3 – zakończono

Platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych w PSP Nr 14 –zakończono

Modernizacja boiska przy PSP Nr 14 – zakończono

Modernizacja PSP Nr 14 oraz modernizacja boiska przy PSP Nr 4 – przewidziane na 2019 rok. 

Dostawa pomocy dydaktycznych do wszystkich szkół objętych projektem:

Zrealizowano budowę instalacji zasilającej i sieci komputerowej z nadajnikami Wi-Fi (w celu podłączenia zakupionych pomocy dydaktycznych).

Zrealizowano dostawę, montaż i uruchomienie komputerów przenośnych z oprogramowaniem, sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych, tablic interaktywnych, rzutników oraz szaf na laptopy do pracowni matematycznych, przyrodniczych  i językowych .

 

Polecamy również