Aleksandra Rogala z LO nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św.- stypendystką Prezesa Rady Ministrów

bron1

W dniu 06.02 2019, w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Uczennica naszej szkoły Aleksandra Rogala (klasa 2 B- średnia ocen 5,7) została wyróżniona podczas tego spotkania. W imieniu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dyplomy wyróżnionym uczniom wręczyła Pani Katarzyna Nowacka- Świętokrzyski Wicekurator Oświaty. Serdeczne gratulacje  wszystkim stypendystom przekazał również przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek. Spotkanie prowadzone było przez zastępcę Dyrektora Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji Pana Macieja Długosza. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również dyrektorzy szkół i rodzice wyróżnionych uczniów. Serdecznie gratulujemy naszej koleżance Oli i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

bron2

Polecamy również