Uczniowie z „Chreptowicza” stypendystami premiera i ministra! Natalia Kuziemka i Dominik Jewiak wśród wyróżnionych stypendystów.

stypczolook

6 lutego w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wśród wyróżnionych za wybitne osiągnięcia i sukcesy edukacyjne znaleźli się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. Joachima Chreptowicza: Natalia Kuziemka i Dominik Jewiak. styp1 styp2 styp3 styp4 styp5 styp6 stypczolo

Natalia Kuziemka, uczennica trzeciej klasy o profilu humanistyczno-lingwistycznym, która w roku szkolnym 2017/2018 uzyskała najwyższą w szkole średnią ocen, została nagrodzona stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dominik Jewiak, uczeń pierwszej klasy matematyczno-fizyczno-informatycznej otrzymał , jako jeden z czterech w województwie świętokrzyskim, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Aktu wręczenia dyplomów dokonała Katarzyna Nowacka – Świętokrzyski Wicekurator Oświaty oraz Wiktor Michał Kowalski – doradca Wojewody Świętokrzyskiego. Podczas ceremonii odbierania dyplomów stypendystom z „Chreptowicza” towarzyszył dyrektor LO Nr II Sławomir Miszczuk.

Polecamy również