Promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

promesy

Wicestarosta Andrzej Jabłoński odebrał z rąk wiceministra MSWiA Jarosława Zielińskiego dwie promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pierwsza z nich opiewa na kwotę 3.788.000 zł z przeznaczeniem na stabilizację skarpy w Ćmielowie. Druga z nich na kwotę 982.000 zł będzie przeznaczona na odtworzenie uszkodzonej skarpy w Gromadzicach.

Polecamy również