Międzyszkolny konkurs Mistrz Ortografii 2019

Język Polski ma w województwie świętokrzyskim swoje wielkie święto – od 27 lat w marcu organizowany jest Tydzień Kultury Języka. Celem głównym tego projektu jest budowanie świadomości dotyczącej roli języka ojczystego w życiu osobistym, zawodowym i społecznym. Jest to czas, w którym przede wszystkim ludzie młodzi – uczniowie wszystkich typów szkół mogą uczestniczyć oraz współorganizować różnego typu przedsięwzięcia, w tym konkursy: ortograficzne, krasomówcze, recytatorskie, wiedzy o języku, wiedzy o kulturze języka, czytelnicze i inne.

Ostrowiecki międzyszkolny konkurs ortograficzny z całą pewnością wpisuje się w tę ideę. Tegoroczna XIX już edycja „Mistrza Ortografii” odbędzie się 14 marca 2019 r. Jak podkreślają Organizatorzy – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. B. Chrobrego w Ostrowcu Świętokrzyskim – konkurs wpisał się w krajobraz ostrowieckiej edukacji. Duże zainteresowanie ze strony uczniów dowodzi, że nie tylko nauczyciele mają świadomość tego, jak bardzo w dzisiejszych realiach – diagnozowanych jako epoka cyfrowa, czasy niebywałego pośpiechu, a co za tym idzie skrótowości i niestaranności wypowiedzi – potrzebna jest umiejętność poprawnego wypowiadania się tak w mowie, jak i w formach pisemnych.

W tym roku w konkursie uwzględniono dwie kategorie wiekowe uczniów: I kategoria: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej; II kategoria: uczniowie od klas VII – VIII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum. Konkurs ma formułę indywidualną i polega na napisaniu przez uczestnika dyktanda ze różnicowanym materiałem ortograficznym. Tematykę i stopień trudności ustala Organizator.

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy zatem sukcesów.

Edyta Wójcicka

Polecamy również