Imponujące wyniki uczniów „Chreptowicza” w Ogólnopolskim „Alchemiku”

ch

Olga Surowiec i Paweł Gwałt z Liceum Ogólnokształcącego nr II im. J. Chreptowicza w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik” uzyskali imponujące wyniki. Olga jako jedyna z Ostrowca zdobyła tytuł laureata wyróżnienia na szczeblu krajowym, a Paweł uzyskał bardzo wysoką punktację plasującą go wśród osób z całej Polski, którym przyznano Dyplom za Bardzo Dobry Wynik. Na uwagę zasługuje fakt, iż Olga jest uczennicą klasy pierwszej, Paweł uczniem klasy drugiej, a zadania konkursowe wymagały znajomości materiału z całego trzyletniego programu nauczania chemii na poziomie rozszerzonym. Dlatego uczniowie, obydwoje z klasy o profilu biologiczno-chemicznym, podopieczni pani Ewy Studzieżby, poszerzali swą wiedzę na prowadzonym w szkole kółku chemicznym, które pozwala uczniom rozwijać chemiczne zainteresowania.

Chemią zaczęłam się interesować w trzeciej klasie gimnazjum – mówi laureatka konkursu, Olga Surowiec. – Od tego czasu zaczęłam się kształcić i rozwijać w tej dziedzinie. Obecnie nauka chemii przychodzi mi z łatwością, dlatego postanowiłam spróbować swoich sił w „Alchemiku”. W szkole odbywały się dodatkowe zajęcia z panią profesor Ewą Studzieżbą, na których przygotowywaliśmy się do konkursu. Wynik, jaki uzyskałam w „Alchemiku” był dla mnie ogromnym, ale oczywiście pozytywnym, zaskoczeniem.

W przyszłym roku szkolnym zwycięzcy z „Chreptowicza” znów zamierzają wziąć udział w konkursie , więc już dziś można im życzyć, by przyszłoroczne wyniki okazały się równie świetne ,co tegoroczne.

Polecamy również