Zarząd Powiatu otrzymał wotum zaufania

DSC01814

Podczas dzisiejszej sesji absolutoryjnej Rady Powiatu Ostrowieckiego rozpatrzono Raport o stanie Powiatu Ostrowieckiego za rok 2018 oraz przeprowadzono debatę, podczas której radni mogli podzielić się swoimi refleksjami dotyczącymi jego treści. Ponadto radni przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2018 oraz udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu za wykonanie budżetu za 2018 rok.

Przyjęto również sprawozdanie finansowe za 2018 przedstawione przez Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim. Natomiast decyzja o utworzeniu Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym spotkała się z wielką radością kadry pedagogicznej i dyrektora placówki.

DSC01800DSC01801DSC01798DSC01812DSC01807DSC01796DSC01809DSC01799DSC01811DSC01802DSC01815DSC01805Długa dyskusja o raporcie o stanie powiatu w 2018 roku, skupiła się na kwestiach podnoszonych niemal na każdej sesji Rady Powiatu. Mówiono o przekraczającej 16 milionów złotych stracie szpitala, braku inwestycji w placówkach oświatowych czy też nierozstrzygniętej do tej pory kwestii utworzenia w Ostrowcu batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej i przekazaniu na ten cel budynku o wartości około 2 milionów złotych.

Z informacji przedstawionych w raporcie wynika, że dochody powiatu w 2018 roku wyniosły 129 milionów 953 tysiące 407 złotych, co stanowiło 96,03 procent zaplanowanej kwoty. Wydatki w wysokości 127 milionów 659 tysięcy 428 złotych stanowiły 92,56 procent planu.

Polecamy również