Wrak już nie straszy

wrak juz nie sytaeszy sytraz miesjak

Wrak zdewastowanego pojazdu nie będzie już szpecił okolicy osiedla Słonecznego i nie będzie zajmował miejsca postojowego.  Straż Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim wyczerpując wszystkie możliwości dotarcia i kontaktu z właścicielem pojazdu marki Renault Scenic, wydała dyspozycję jego usunięcia, czyli odholowania na parking strzeżony.
-Usunięcie tego pojazdu odbyło się w trybie art. 50a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym, pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza. Czynności wyjaśniające zmierzające do ustalenia właściciela tego pojazdu i polubownego wyegzekwowania jego usunięcia z przestrzeni publicznej trwały kilka miesięcy. Samochód w tym czasie był systematycznie dewastowany, rozkradany i w końcu został podpalony. Niestety procedura odszukania właściciela się nie powiodła. Brak tablic rejestracyjnych i szczątkowe informacje co do właściciela pojazdu figurującego w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców zaprowadziły nas do województwa śląskiego, skąd pochodził ostatni właściciel tego pojazdu. Samochód jednak w ostatnim czasie przechodził z tzw. rąk do rąk i nie był ponownie rejestrowany co stanowiło istotna przeszkodę w ustaleniu jego ostatniego właściciela- poinformował zastępca komendanta Straży Miejskiej Marcin Gruszka.w1 w2 w3 w4 w5 w6

Polecamy również