Lekcja otwarta w PSP nr 14

lekcja otwarta psp14

1 października 2019 roku w PSP nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim p. Danuta Stępień – nauczyciel matematyki i p. Monika Popek – nauczyciel języka polskiego przeprowadziły interdyscyplinarną lekcję otwartą w klasie VI D dla rodziców i nauczycieli.

Nauczycielki pokazały, jak połączyć wiedzę i uml1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8iejętności polonistyczne z matematycznymi. Punktem wyjścia do lekcji była symbolika liczb ze szczególnym uwzględnieniem liczby 12. Swoje skojarzenia uczniowie przedstawili za pomocą smartfonów w aplikacji Mentimeter. Następnie dzieci przytaczały przysłowia, w których występowały liczby i wyjaśniały ich przenośne znaczenia.

Kluczem do dalszych rozważań był wiersz ks. Jana Twardowskiego Rachunek dla dorosłego, a słowem „kluczem” – tytułowy rachunek . Dla polonisty słowo „rachunek” było pretekstem do rozważań natury literackiej, do odczytywania sensów przenośnych wiersza, jego symboliki. Uczniowie zastanawiali się nad przykładami występowania motywu liczby w mitach, poznawali związki frazeologiczne, których ośrodkiem był wyraz „rachunek” i grupowali je wg własnych kategorii – na frazeologizmy związane z matematyką oraz językiem polskim. Kolejnym etapem była analiza i interpretacja wiersza oraz sformułowanie wniosków odnośnie kondycji współczesnego człowieka. Lekcję zakończyło podsumowanie z wykorzystaniem interaktywnego koła fortuny. Drugim elementem podsumowania była odpowiedź na pytanie o wspólne dla obu przedmiotów pojęcia, które ponownie uczniowie wpisali do aplikacji Mentimeter.

Zajęcia interdyscyplinarne pokazały uczniom i obserwującym, w jaki sposób kojarzyć różnorodne zjawiska i patrzeć na nie w sposób wieloaspektowy.

Uczniowie biorący udział w zajęciach wykazali się aktywnością i chętnie współpracowali w grupach. Prowadzące zastosowały różnorodne nowoczesne narzędzia, takie jak: oprogramowanie tablicy Smartboard, aplikację na smartfony Mentimeter oraz ćwiczenia interaktywn z e – podręcznika. Dzieci na długo zapamiętają zajęcia. Poznawane treści i ćwiczone umiejętności ułatwią im działania w sytuacjach praktycznych.

Polecamy również