1. Edycja Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych

cczolo

W ramach Tygodnia Języka Angielskiego w dniu 27 lutego w LO Nr II odbyła się 1. Edycja Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych. Konkurs – nad którym honorowy patronat objęła Starosta Powiatu Ostrowieckiego, pani Marzena Dębniak – skierowany był do uczniów liceów i techników 7 powiatów. Ostatecznie do konkursu przystąpiło 55 uczniów z 14 szkół ponadpodstawowych powiatów: ostrowieckiego, opatowskiego, starachowickiego i staszowskiego.c1 c2 c3 c4 c6 c5 c8

Uczestnicy konkursu przez dwie godziny mierzyli się z zadaniami z zakresu słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz ćwiczeniami leksykalno-gramatycznymi. Wszyscy uczniowie wykazali się imponującą wiedzą, jednak jak każdy konkurs, tak i ten rządzi się twardymi zasadami, które pozwalają na wybór tylko trzech najlepszych prac. Laureatami konkursu zostali:

Maciej Zamorski – I miejsce (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim),

Hubert Wosiński – II miejsce (Zespół Szkół im. St. Staszica w Staszowie),

Anita Dalach – III miejsce (Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Staszowie)

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali cenne nagrody w postaci tableta, czytnika e-book, opaski wielofunkcyjnej i głośnika bluetooth. Sponsorami nagród byli:

Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego – pan Mariusz Pasternak – sponsor nagrody za zdobycie I miejsca w konkursie,

Starosta Powiatu Ostrowieckiego – pani Marzena Dębniak – sponsor nagrody za zdobycie II miejsca w konkursie,

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr II – pani Małgorzata Górecka-Smolińska – sponsor nagrody za zdobycie III miejsca w konkursie.

Mamy nadzieję, że nagrody okażą się pomocne w dalszym rozwijaniu wiedzy i umiejętności w zakresie języka angielskiego.

Cieszymy się, że konkurs spotkał się z tak dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli i głęboko wierzymy w to, że kolejne edycje będę obfitowały w jeszcze większą liczbę uczestników – co podkreślał i czego życzył, obecny w czasie uroczystości wręczenia nagród i dyplomów – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Powiatu Ostrowieckiego, pan Mariusz Łata.

Dyrekcja LO Nr II składa podziękowania sponsorom nagród pani Marzenie Dębniak i panu Mariuszowi Pasternakowi, którzy uznali, że warto wesprzeć tę nową inicjatywę liceum i ufundować cenne nagrody dla laureatów konkursu.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i serdecznie gratulujemy.

Polecamy również