Samorządowcy apelują do premiera Rządu RP

pppppp

pismo do premierap2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 pczolo pczolook21 samorządowców z województwa świętokrzyskiego, których miasta i gminy nie otrzymały dotacji z Funduszu Inwestycji Lokalnych wystosowało do premiera Mateusza Morawieckiego pismo, w którym podkreślają, że podział środków był dyskryminujący i niesprawiedliwy. Inicjatorem przedsięwzięcia był prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.

– Reprezentując nasze lokalne społeczności i będąc gospodarzami naszych Gmin jesteśmy mocno zaniepokojeni podziałem Funduszu Inwestycji Lokalnych – mówi prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński.- Część miejscowości z naszego województwa nie znalazła uznania w oczach decydentów. Chciałbym podkreślić, że to nie prezydenci, burmistrzowie czy wójtowie nie dostali tych pieniędzy, ale mieszkańcy, ponieważ te środki miały być przeznaczone na inwestycje, które służą ludziom. Wybiórcze potraktowanie w przyznawaniu środków spowodowało, że samorządowcy potrafili się zjednoczyć i przedstawić wspólne pismo do Pana premiera Mateusza Morawieckiego, w którym zwracamy uwagę na dyskryminacyjny i mało transparentny podział funduszy. Nie ma żadnej logiki i nie ma żadnych kryteriów do pozbawiania naszych Gmin tych funduszy. Stąd inicjatywa 21 przedstawicieli samorządów, którzy podpisali się pod pismem do premiera. Nasze wnioski spełniające kryteria nie zostały uznane. Okazuje się, że zrównoważony rozwój naszego województwa to tylko wybrane miejscowości. W naszym społeczeństwie jest dużo podziałów i złych emocji. Liczyliśmy na to, że nie będzie tym razem podziału na bliższych i dalszych. Liczyliśmy na to, że podział środków będzie miał podłoże merytoryczne. Pierwszy podział był czytelny i jasny. Proporcjonalny do kwot, które budżety Gmin przeznaczały na inwestycje. Ostatni podział funduszy jest bardzo niezrozumiały. Nasze miejscowości i nasi mieszkańcy nie znaleźli uznania w oczach tych, którzy decydowali o podziale funduszy na drogi, żłobki, przedszkola. My reprezentujemy kilkaset tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskiego, którzy nie znaleźli uznania w oczach tych, którzy decydowali o podziale tych środków. Warto podkreślić, że województwo świętokrzyskie ma najsilniejszą reprezentację parlamentarzystów z ugrupowania rządzącego.

Prezydent Skarżyska Kamiennej Konrad Krönig uznał brak przyznania środków za skandal. Stwierdził, że przydział funduszy miał charakter polityczny.

Burmistrz Sandomierza Marcin Marzec wymienił szereg planowanych inwestycji, których wobec braku funduszy nie uda się zrealizować, a jest to między innymi dostosowanie miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wójt Nowin Sebastian Nowczkiewicz podziękował prezydentowi Jarosławowi Górczyńskiemu za inicjatywę i odniósł się do zaistniałej sytuacji.

– To jest polityczna korupcja. Pieniądze dostają te gminy, które są posłuszne stwierdził wójt Sebastian Nowczkiewicz. – Nie mnie skrzywdzono tylko mieszkańców.

Burmistrz Nowego Korczyna Paweł Zagaja zaapelował do, premiera, wojewody, parlamentarzystów o to, aby zadbali o przejrzystość w przyznawaniu funduszy.

– Przedstawiliśmy najpilniejsze potrzeby naszych mieszkańców, a nasza prośba została zlekceważona – powiedział Paweł Zagaja.

Treść pisma do premiera Mateusza Morawieckiego.

Zgodnie z ideą programu rządowe środki miały trafić do miast, gmin i powiatów w całej Polsce, na inwestycje bliskie ludziom, jako bezzwrotne wsparcie pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19”- czytamy w piśmie.- Miał on odegrać rolę tarczy dla samorządów, które to wzięły na swoje barki ogromne koszty walki z pandemią i zaniechały realizacji różnorakich inwestycji (…) W przypadku pierwszego naboru, gdzie środki były rozdysponowane według określonego algorytmu, wszystkie gminy i powiatu zostały potraktowane w sposób przejrzysty i równy (…) Jednakże kolejne nabory, w których to samorządy składały wnioski i ubiegały się o środki na inwestycje istotne dla mieszkańców pokazały, iż rzetelne i realistyczne przygotowanie przedsięwzięć i aplikacji nie pozwoliło na uzyskanie dofinansowania (…) nasze samorządy nie zostały potraktowane poważnie i nie uzyskały wsparcia. Wybiórczo, bez merytorycznego uzasadnienia i równego traktowania, rozdzielono środki, nie uwzględniwszy rzeczywistych potrzeb obywateli”.

Samorządowcy dodają, że nadal nie wiedzą, dlaczego ich wnioski nie zostały zaakceptowane.

Brak merytorycznego klucza, jasnych kryteriów oceny i punktacji oraz pełnej transparentności w podziale wypracowanych przez całe społeczeństwo funduszy powoduje wykluczenie dużej części naszych lokalnych społeczności z możliwości udziału w zrównoważonym rozwoju kraju”.

Pismo podpisali:

 • prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński,

 • prezydent Skarżyska- Kamiennej Konrad Kronig,

 • burmistrz Sandomierza Marcin Marzec,

 • burmistrz Połańca Jacek Tarnowski,

 • burmistrz Wąchocka Jarosław Samela,

 • burmistrz Kunowa Lech Łodej,

 • burmistrz Ćmielowa Joanna Suska,

 • burmistrz Ożarowa Marcin Majcher,

 • burmistrz Buska- Zdroju Waldemar Sikora,

 • burmistrz Nowego Korczyna Paweł Zagaja,

 • burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek,

 • zastępca burmistrza gminy Stopnica Mirosław Rajtar,

 • burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek,

 • wójt gminy Bodzechów Jerzy Murzyn,

 • wójt gminy Baćkowice Marian Partyka,

 • wójt gminy Waśniów Krzysztof Gajewski,

 • wójt gminy Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz,

 • wójt gminy Solec- Zdrój Adam Pałys,

 • wójt gminy Secemin Tadeusz Piekarski,

 • wójt gminy Radków Jarosław Dominik,

 • wójt gminy Moskorzew Andrzej Walasek

Polecamy również