Kolejny program pomocowy w PCPR

1

2Podczas  konferencji prasowej starosta, Marzena Dębniak oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Joanna Pikus poinformowały, że z dniem 1 października rusza nabór wniosków do  programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”. Program będzie realizowany na podstawie umów zawartych na początku sierpnia pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Powiatem Ostrowieckim.

Nabory odbywać się będą w dwóch blokach. Pierwszy z nich to „Mieszkanie dla absolwenta”, którego celem jest wsparcie w rozpoczynaniu niezależnego życia absolwentów z niepełnosprawnością, kończących naukę w szkołach, poprzez dofinansowanie wynajmu mieszkań. Jej wysokość będzie zależna od lokalizacji mieszkania, oraz od niepełnosprawności absolwenta. Absolwent zakwalifikowany do programu otrzyma dofinansowanie do wynajmu przez okres 36 miesięcy, przy czym będzie ono miało charakter degresywny: w pierwszym roku 100 procent wysokości, w drugim – 70 procent, a w trzecim – 40 procent kosztów. Adresatami działania są pełnoletnie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które w ciągu ostatnich 3 lat ukończyły naukę i chcą podjąć pracę.

Pierwsza transza środków finansowych jaką otrzymało PCPR na to zadanie wynosi 210 236 złotych.

Drugi blok pn. „Dostępne mieszkanie” ma na celu zapewnienie osobom poruszającym się na wózkach, uwięzionym w budynkach niedostosowanych do ich potrzeb, możliwości zamiany dotychczasowego mieszkania na mieszkanie wolne od barier architektonicznych. Wsparcie polegać będzie na uzyskaniu dofinansowania w wysokości równej cenie 15 m2 dla lokalizacji mieszkania nie posiadającego barier architektonicznych.

Pula środków przeznaczonych na realizację tego zadania jaką otrzymało PCPR wynosi 163 517 złotych.

Muszę w tym miejscu pochwalić dyrekcję i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, za to że korzystają z każdej możliwości i pozyskują środki zewnętrzne. Dzięki ogromnej pracy przy opracowywaniu wniosków powiat ostrowiecki mógł być realizatorem wielu projektów ułatwiających życie i funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w poszczególnych gminach,  mówiła M. Dębniak podczas konferencji.

Jak podkreśliła dyrektor  J. Pikus, wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane wyłącznie przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia. Pomocne w ich wypełnianiu będzie stanowisko do obsługi osób z niepełnosprawnościami, które uruchomiliśmy w PCPR w październiku ubiegłego roku. Powstało ono  z myślą o tym, że coraz więcej wniosków jest składanych w systemie SOW, a od przyszłego roku będzie to już obowiązkowe, natomiast nie wszyscy mieszkańcy mają dostęp do komputera lub wymagają pomocy przy wypełnianiu formularzy.

 

Polecamy również