Policjanci szkolili księży

ksieza

W Dekanacie Ostrowieckim przeprowadzono szkolenie dla kapłanów dotyczące bezpieczeństwa na terenach parafii oraz sposobów zabezpieczania mienia będksieza1ącego pod opieką duchownych. W parafii Św. Michała w Ostrowcu Św. odbyło się szkolenie dotyczące bezpieczeństwa osób duchownych z dekanatu ostrowieckiego.

Dzięki współorganizacji spotkania przez Dziekana Dekanatu ks. Jana Sarwy, funkcjonariuszka asp. sztab. Anna Wasilewska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim miała możliwość spotkania się z dużym gronem księży z większości miejscowych parafii.

Omówiła ona między innymi sposoby zabezpieczania obiektów sakralnych oraz plebanii. Przestawiła najczęstsze przestępstwa popełniane na szkodę osób duchownych, sposoby zabezpieczenia budynków sakralnych oraz podjęła temat bezpieczeństwa osób duchownych podczas wizyt duszpasterskich. Zwróciła także uwagę na przestępstwa o charakterze terrorystycznym i sposoby zachowania w związku z podejrzeniem takiego zdarzenia. Podczas spotkania policjantka zachęcała do korzystania z mapy zagrożeń, rozdając księżom stosowne ulotki.

Na koniec spotkania wszyscy rozmawiali na temat współpracy osób duchownych z Policją, na rzecz promowania szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Foto. KPP Ostrowiec

Polecamy również