Konkurs na najpiękniejszą pisankę

konkurs na pisanke

II RODZINNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ I PALMĘ WIELKANOCNĄ

9 kwietnia 2017 r.

Rynek Miasta

 1. Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 2. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych ze Świętami Wielkiej Nocy, doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego, prezentacja możliwości twórczych dzieci, młodzieży i dorosłych.

 3. Pisanki wykonane mogą być na wydmuszce, jajku plastikowym, styropianowym, drewnianym lub z innego trwałego materiału, technika zdobienia jaja jest dowolna (zdobienie metodą malowania, haftowania, barwienia, wyklejania itp.).

 4. Palma wielkanocna przeznaczona na konkurs powinna być wykonana z materiałów tradycyjnych: papier, bibuła, bazie, gałązki wierzbowe, suszone kwiaty, borowina, trawy, zioła itp. Niedopuszczalne są sztuczne kwiaty i elementy plastikowe.

 5. Oceny palm i pisanek dokona specjalnie powołane Jury, które przyzna nagrody w następujących kategoriach:

 1. dzieci (0 – 6 lat)

 2. dzieci (7 – 13 lat)

 3. młodzież (14 – 18 lat)

 4. dorośli (powyżej18 lat)

 5. kategoria rodzinna, w której specjalnie premiowane będą pisanki i palmy wykonane wspólnie np. przez dzieci i rodziców, dziadków i wnuki, dzieci, rodziców i dziadków czy rodzeństwo.

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujący sposób:

 1. prace konkursowe będą przyjmowane w godzinach 10.00 – 12.00 w namiocie Miejskiego Centrum Kultury ustawionym obok sceny na Rynku,

 2. do każdej pracy powinna być dołączona kartka zawierająca imię i nazwisko (imiona i nazwiska, jeżeli jest to praca wykonana w kategorii rodzinnej), wiek autora (autorów) pracy oraz dane kontaktowe,

 3. o godzinie 14.00 jury oceniające estetykę, samodzielność wykonania oraz walory artystyczne ogłosi wyniki oraz wręczy nagrody zaproszonym na scenę laureatom.

 1. Kontakt z Organizatorem można uzyskać dzwoniąc do Miejskiego Centrum Kultury, tel. 781 804 090, 604 908 689.

 2. Organizator konkursu nabywa prawo do fotografowania, rozpowszechniania i publikacji prac konkursowych w mediach lokalnych i na stronach internetowych w celu promocji Organizatora i Miasta.

Polecamy również