Seminarium o autyzmie

autyzm

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości

W Ostrowcu Świętokrzyskim

22. 04. 2017r.

SEMINARIUM NAUKOWO – DYDAKTYCZNE

ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU

W ASPEKCIE

DIAGNOSTYCZNYM, TERAPEUTYCZNYM I EDUKACYJNYM

Program seminarium:

10.00 – Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości dr Izabela Zaborowska – otwarcie, powitanie gości

10.15 – Prof. dr hab. M. Radochoński, WSBiP – „Spektrum autyzmu – problemy diagnozy i terapii”

11.00 – mgr Barbara Kolasa, WSBiP, Publiczne Przedszkole nr 12 – „Edukacja dzieci z autyzmem – etap przedszkolny”

11.45 – Przerwa (kawa, poczęstunek)

12.00 – mgr Jolanta Dumalewska, Barbara Senderowska – „Edukacja dzieci z autyzmem – etap szkolny”

12.45 – Dr Tomasz Gosztyła, Uniwersytet Rzeszowski – „Współpraca z rodziną dziecka ze spektrum autyzmu”

13.30 – Podsumowanie i zakończenie

Polecamy również