Quad od Prezydenta dla strażaków

quad od prezydenta

Dzięki dotacji w wysokości 40 tys. złotych przekazanej z gminnego budżetu ostrowiecka jednostka Państwowej Straży Pożarnej stała się posiadaczem nowego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego typu Quad. 18 stycznia na placu Komendy Powiatowej PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim, w obecności przedstawicieli Urzędu Miasta, radnego Włodzimierza Sajdy i lokalnych mediów odbyła się uroczystość przekazania quada. Kluczyki Komendantowi Powiatowemu st. bryg. Robertowi Grudniowi osobiście wręczył Prezydent Miasta Jarosław Górczyński podkreślając, że nowy sprzęt będzie służyć przede wszystkim mieszkańcom naszego miasta i powiatu w sytuacjach stanowiących zagrożenie życia.

– Zawsze warto pomagać, szczególnie w przypadku jeśli okazane wsparcie jest doceniane i przede wszystkim przyjęte i dobrze wykorzystywane, a zawsze tak jest w przypadku Straży Pożarnej. Dlatego dzisiaj z ogromną przyjemnością uczestniczę wspólnie z radnym Włodzimierzem Sajdą w uroczystości przekazania klucDSC05757DSC05746DSC05766DSC05762DSC05752zyków do zakupionego pojazdu. Miasto wyasygnowało 40 tys. złotych na zakup quada, który ma nieść pomoc ostrowczanom. Warto podkreślić, że wszelkie akcje prewencyjne, ćwiczenia, które służą właściwemu przygotowaniu i dają poczucie bezpieczeństwa są niezwykle ważne. Składam serdeczne podziękowania na ręce Komendanta za dotychczasową współpracę w służbie naszych mieszkańców. Życzę jednocześnie, aby ten quad służył jedynie do akcji patrolowych, a w jak najmniejszym stopniu musiał być wykorzystywany w sytuacjach realnego zagrożenia – podsumował Prezydent Miasta Jarosław Górczyński.DSC05743DSC05753DSC05760DSC05767DSC05776DSC05749

– Jak pokazuje zebrane doświadczenie pojazd tego typu jest niezbędny podczas prowadzenia działań związanych z ewakuacją poszkodowanych w terenie niedostępnym dla tradycyjnych samochodów ratowniczych. Wykorzystywany jest często w akcjach przeciwpowodziowych do monitorowania wałów, a także jest niezastąpiony podczas prowadzenia działań gaśniczych na rozległym trudnym terenie w trakcie pożary lasów – transport węży, budowy magistrali, oraz przemieszczaniu dowódcy między poszczególnym stanowiskami gaśniczymi – wyjaśnił Komendant Powiatowy Robert Grudzień. – Dziękuję Prezydentowi oraz radnym za zrozumienie naszych potrzeb i przekazanie środków, dzięki którym będziemy zdecydowanie lepiej przygotowani na wypadek akcji w trudnym terenie.

Polecamy również