Czas oszczędności

DSC05280

Podczas dzisiejszej, nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego radni głosowali nad uchwałami dotyczącymi zmian w budżecie powiatu.

-Obie podjęte uchwały odwracają sytuację sprzed 15 listopada, kiedy to poprzedni zarząd przygotował projekt budżetu na 2019 rok- mówi starosta ostrowiecki Marzena Dębniak. – Podjęcie tych uchwał pokazuje jak trudna jest sytuacja powiatu. Teraz jest czas, aby temu w jakiś sposób zaradzić i wprowadzić działania docelowe. Sytuacja finansowa szpitala jest bardzo zła, a to bezpośrednio wiążę się z sytuacją finansową powiatu. Dzisiejsza sesja jest jakby początkiem programu naprawczego dla powiatu. Będzie to program trudny, ale do spłacenia jest 57 milionów złotych oraz pokrycie straty szpitala. Program naprawczy przyjmowany jest na trzy lata i następnie poddawany jest weryfikacji. Czeka nas bardzo ciężka praca. Dyscyplina finansowa i oglądanie każdej złotówki. Według mnie poprzednie cztery lata zostały stracone. Powinny być spłacane większe raty kredytu, lub przynajmniej powinny być dokonane niezbędne remonty w szkołach, co czeka nas teraz. Dla mnie jest to ostatni dzwonek, żeby zacząć coś solidnie robić. Ja uważam, że mieszkańcom należy się cała prawda na temat finansów powiatu i o sytuacji szpitala. Mamy ponad 57 milionów złotych kredytów do spłacenia plus odsetki. Szczególnie dramatyczna jest sytuacja szpitala i jeżeli nie zmieni się styl zarządzania tą placówką to będzie jeszcze gorzej. Tam też konieczne jest wprowadzenie programu naprawczego. Przed nami czas oszczędności. Program naprawczy muszą wprowadzić wszystkie jednostki podległe starostwu i oczywiście starostwo. Taki program naprawczy będzie zatwierdzać rada powiatu. Sama nazwa „Program naprawczy” brzmi być może nawet groźnie, ale jest to program, który dostosowuje instytucje do lepszego zarządzania, do lepszego gospodarowania pieniędzmi, które przecież są pieniędzmi publicznymi. Na pewno każda instytucja zostanie sprawdzona pod kątem przerostu zatrudnienia. Współpracujemy z samorządami. Są już określone deklaracje, które pozwolą na zaoszczędzenie środków finansowych, ale też na lepsze wykonie zadań powiatu. Program naprawczy zmusza także nas radnych do zachowania odpowiedniej dyscypliny.DSC05283DSC05291DSC05286DSC05281DSC05292DSC05287DSC05288DSC05295DSC05289DSC05294DSC05285DSC05284DSC05282DSC05290

Radni podjęli także uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowe Powiatu Ostrowieckiego na lata 2018-2033.

Polecamy również