Ekologiczna Gra Miejska w PP nr 7

ppppppp

,,DRZEWO – ZIELONE SERCE NASZEGO MIASTA” GRA MIEJSKA ZORGANIZOWANA PRZEZ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7.

Nasza placówka już po raz piąty zorganizowała grę miejską dla wszystkich ostrowieckich przedszkoli, tym razem pod hasłem: ,,Drzewo- zielone serce naszego miasta”. Współorganizowali imprezę: przewodnicy PTTK – u im. St. Jeżewskiego, TPZO, MCK . Gra wpisuje się w 17 edycję programu ,,Święto Drzewa” rokrocznie obchodzonego przez nasze przedszkolaki. Tegoroczna edycja wiązała się z aktywizowaniem najmłodszych mieszkańców naszego miasta do sadzenia i ochrony różnorodności biologicznej i klimatu.

Wszyscy uczestnicy gry spotkali się w kinie Etiuda aby obejrzeć i wysłuchać prezentacji multimedialnej o różnych gatunkach drzew występujących w naszej strefie klimatycznej. Dzieci dowiedziały się, że drzewa te stare i dopiero posadzone nie tylko produkują tlen ale dają schronienie zwierzętom, są ich pożywieniem, zmniejszają hałas, dają ochronę przed wiatrem, słońcem i są ozdobą każdej przestrzeni wokół nas.

Każda grupa przedszkolna pod opieką przewodników PTTK-u udała się następnie na wędrówkę po naszym mieście, aby odnaleźć wskazane gatunki drzew. Były to: jesiony rosnące przy ulicy M. Kubasińskiej, klony zdobiące Park Miejski im. Marszałka J. Piłsudskiego, modrzewie na wzgórzu Kolegiaty pod wezwaniem Św. Michała i brzozy rosnące obok Ostrowieckiego Browaru Kultury. Wśród najstarszych ostrowieckich drzew są również pomniki przyrody: 300 – letni dąb szypułkowy rosnący na Kirkucie, Kasztanowce nad Kamienną przy alei 3 Maja i wreszcie dęby szypułkowe: ,,Dąb Wolności” i ,,Adam” w Parku Miejskim im. Marszałka J. Piłsudskiego. Przedszkolaki bez kłopotów odnalazły rosnące drzewa oczywiście dzięki przewodnikom, którzy dodatkowo opowiadali ciekawe historie o długowiecznych drzewach.

Każda grupa po skończonym zadaniu stawiła się w ogrodzie Przedszkola Publicznego nr 7 aby tu posadzić swoje drzewa, o które obiecaliśmy dbać i pielęgnować je. Niezwykle także smakował po tak długiej wędrówce przygotowany dla wszystkich dzieci poczęstunek.

Za zrealizowanie przygotowanych zadań przedszkolaki otrzymały Certyfikaty i zostały nagrodzone pamiątkowymi upominkami, które w imieniu Pana Prezydenta Jarosława Gorczyńskiego wręczył Pan Adrian Murdza z Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.p1 p2 p4 p5 p6 p8 p9 p10 po p11 pp7czolo

Kolejny raz włączamy wszystkie publiczne i niepubliczne przedszkola do tak szerokiej edukacji ekologicznej popartej realnym działaniem – sadzeniem drzew i ich ochroną. Te działania zgodne z naturą, a nie przeciwko niej przyniosą korzyści nam wszystkim. Mimo, iż jest to tylko kropla w morzu potrzeb ekologicznych ale ,, kropla drąży skałę”.

Tekst i foto PP nr7

Polecamy również