W PP 19 ROZSTRZYGNIĘTO OGÓLNOPOLSKI KONKURS

pp 19 konkurs ogolnopolskiii

02 marca 2021 r. w Przedszkolu Publicznym nr 19 im. Jana Brzechwy w Ostrowcu Świętokrzyskim rozstrzygnięto III Ogólnopolski Konkurs Logopedyczno – Plastyczny pt. „Czy naprawdę trudne głoski – ś, ź, ć, dź?”.

Konkurs adresowany był do dzieci 5, 6 letnich uczęszczających do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych, uczestniczących w zajęciach logopedycznych. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie ilustracji do wybranego wiersza Jana Brzechwy – patrona PP 19: Psie smutki”, „Koziołeczek”, „Ślimak”, „Struś”, „Niedźwiedź”, „Dzik”.

Placówka po raz trzeci zorganizowała konkurs o zasięgu ogólnopolskim, który honorowym patronem objął Prezydent naszego miasta – Jarosław Górczyński. Głównym organizatorem była logopeda Renata Potrzeszcz i nauczycielki z „Dziewiętnastki”Kasia Pawlik, Monika Słowińska. Partnerami konkursu była Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim i Rada Rodziców Przedszkola Publicznego nr 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Celem konkursu było rozwijanie werbalnej aktywności twórczej dziecka, dbałość  o poprawną wymowę głosek szeregu ciszącego (ś, ź, ć, dź), rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięca i zamiłowania do języka ojczystego oraz rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności dziecka.

Na konkurs wpłynęło 203 prace z 83 placówek z całej Polski. Głównym kryterium oceny prac była samodzielność i pomysłowość wykonania pracy przez uczestnika. Konkurs został ogłoszony na stronie internetowej czasopisma Bliżej Przedszkola”. Prace można było składać do 15 lutego br. Trzyosobowe jury, w skład którego wchodzili dyrektor Przedszkola Publicznego nr 19 Aneta Stachurska, wicedyrektor Przedszkola Publicznego nr 19 Justyna Maj i dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Paweł Górniak, dokonało wyboru laureatów konkursu. Przyznano jedno I miejsce, jedno II miejsce, jedno III miejsce oraz 6 wyróżnień. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy drogą pocztową.

LAUREACI:

I miejsce Łucja O.6 lat, Przedszkole Samorządowe, Lipnica Murowana, II miejsce – Aleksandra Z. 6 lat, Miejskie Przedszkole nr 21, Siedlce, III miejsce Lena K. 5 lat, Szkoła Podstawowa Oddział Przedszkolny, Lipiny.

pp 19 konkurs ogolnopolski k1 k2 k3 k8WYRÓŻNIENIA:

1. Maryna B. 5 lat, Przedszkole nr 27, Zabrze, 2. Maja C. – 6 lat, Przedszkole Publiczne nr 7, Ostrowiec Świętokrzyski, 3. Pola Cz. 6 lat, Przedszkole nr 42, Bielsko – Biała, 4. Krzysztof K. – 6 lat, Przedszkole Publiczne, Połaniec, 5. Zofia K. – 5 lat, Przedszkole Publiczne nr 12, Ostrowiec Świętokrzyski, 6. Oskar Rz. – 6 lat, Przedszkole nr 42, Bielsko – Biała.

Tegoroczne rozstrzygnięcie konkursu, ze względu na panującą epidemię koronawirusa, odbyło się bez udziału gości i laureatów. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom. Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst i foto PP nr 19

Polecamy również