Stabilny budżet to kanon zarządzania- Felieton Karola Wójcika

felieton karola wojcika

Kilka miesięcy temu, w grudniu 2020 roku, debatowaliśmy na forum Rady Miasta nad budżetem Ostrowca Świętokrzyskiego na 2021 rok. Jak ważny to dokument nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Rzutuje on na działalność samorządu w całym roku i mimo, że można go potem modyfikować to jednak główne założenia pozostają niezmienne. Ostatnie dwa lata to czas niezwykle trudny dla samorządów, szczególnie ze względu na pandemię. Ostrowiec Świętokrzyski przechodzi jednak ten ciężki okres suchą stopą. Wszystko dzięki uporowi, konsekwencji oraz rozwadze autora budżetu prezydenta Jarosława Górczyńskiego.

Założenia ostatnich kilku budżetów miasta zakładały konsekwentne spłacanie zadłużenia przy jednoczesnym zwiększaniu inwestycji. To kanon działań prezydenta Górczyńskiego. Nie tylko ostatecznie zadłużenie udało się zlikwidować, ale dynamika inwestycji jest coraz większa. To właśnie mądre i odważne decyzje pozwoliły stworzyć pozytywny wizerunek Ostrowca Świętokrzyskiego na samorządowej mapie Polski, jako miejsca atrakcyjnego do życia oraz lokowania tutaj nowych inwestycji.

Nasze miasto jest jednym z niewielu chlubnych przypadków, gdzie nie powiększa się zadłużenia. To szczególnie ważne, bo w wielu miejscach popularne było życie na kredyt i brak myślenia na przyszłość. W Ostrowcu Świętokrzyskim wytyczono zupełnie odwrotny trend – kierunek zrównoważony.

W bieżącym roku nasze miasto nadal będzie się zmieniać. Pierwsze działania już widać, jak chociażby remont ulicy Okólnej, który zakończył się błyskawicznie i dziś kierowcy mogą cieszyć się z komfortu jazdy w centrum miasta. Będą również realizowane zarówno małe jak i te większe inwestycje drogowe. Dalszej poprawie będą ulegać różne dziedziny życia. Modernizowana będzie również infrastruktura techniczna, czy kontynuowana będzie przyjazna polityka podatkowa. Na wielką pochwałę zasługują również działania w zakresie edukacji i kultury, bezpieczeństwa i ekologii, a przede wszystkim atrakcyjność cen komunalnych. To są wizytówki naszego miasta.

Budżet Ostrowca Świętokrzyskiego przygotowany pod kierunkiem prezydenta Jarosława Górczyńskiego, jest proinwestycyjny, zrównoważony oraz oszczędny zarazem. Podtrzymana jest dynamika inwestycji strategicznych oraz tych mniejszych, które powodują, że nasze miasto zmienia się na przyjazne i nowoczesne. W tych trudnych czasach potrzeba merytoryki, spokoju, odwagi w podejmowaniu decyzji. Potrzeba jeszcze lidera, który będzie potrafił te wszystkie elementy połączyć w jedność. My takiego menedżera na trudne czasy mamy, a przyszłość naszego samorządu rysuje się w coraz cieplejszych barwach.

Karol Wójcik

Radny Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Polecamy również