Plaga nielegalnych ogłoszeń na słupach

nielegalne ogloszenia sm

Zalepione nielegalnymi ogłoszeniami, afiszami czy ulotkami reklamowymi słupy oświetleniowe są powodem wielu interwencji Straży Miejskiej w Ostrowcu Św. I tak, na słupach oświetleniowych, ale nie tylko pojawiają się ogłoszenia drobne, te o promocjach czy usługach o szczególnie atrakcyjnym charakterze, nie brakuje też informacji o zaginionych zwierzętach czy nawet ludziach. W ten sposób przedsiębiorcy jak również osoby fizyczne chcą dotrzeć z informacją do jak największej rzeszy odbiorców.

-Na taki sposób reklamy firmy wpadła ostatnio mieszkanka powiatu starachowickiego, która okleiła ulotkami oferującymi swoje usługi słupy oświetleniowe przy ulicy Okólnej, Zbożowej i Gajowej-mówi zastępca komendanta Straży Miejskiej Marcin Gruszka. – Wszczęte w tej sprawie czynności wyjaśniające szybko doprowadziły nas do osoby umieszczającej nielegalne ogłoszenia. Kobieta przyznała się do winy, tłumaczyła się niewiedzą w zakresie obowiązujących przepisów i zobowiązała się do usunięcia wszystkich umieszczonych przez siebie ogłoszeń. Już następnego dnia słupy oświetleniowe zostały przywrócone do stanu pierwotnego co spowodowało, że odstąpiono od wymierzenia jej kary określonej w art. 63a § 1 kodeksu wykroczeń, a poprzestano na zastosowaniu pouczenia. Na podobne łagodne zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego nie mogli już liczyć dwaj mieszkańcy województwa śląskiego, którzy rozwieszali na słupach oświetleniowych tablice reklamowe z ofertą zakupu taniej chemii gospodarczej. Mężczyźni ci byli już wielokrotnie karani w różnych częściach kraju za podobne zachowania i mieli pełną wiedzę odnośnie obowiązujących przepisów. Wobec tych osób zastosowano postępowanie mandatowe z nakazem uprzątnięcia wszystkich nielegalnych ogłoszeń.

Przypomnijmy, że działanie polegające na umieszczaniu w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenia, plakatu, afiszu, apelu czy ulotki napisu lub rysunku, które wystawione zostaje na widok publiczny bez zgody zarządzającego tum miejscem jest niezgodne z prawem i w świetle obowiązujących przepisów stanowi wykroczenie określone w art. 63a §1 kodeksu wykroczeń, za co sprawcy grozi kara ograniczenia wolności albo grzywny. Wobec takiej osoby można również orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1.500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Polecamy również