Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński niewinny

jg2

Sąd Okręgowy w Kielcach wydał dzisiaj wyrok w sprawie prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego uznając go za niewinnego zarzucanych mu czynów, utrzymując tym samym wyrok Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z 29 grudnia 2020 roku. Wyrok jest prawomocny.

Ile pieniędzy kosztowało Skarb Państwa, a więc wszystkich obywateli cztery lata wykorzystywania organów ścigania do poszukiwania domniemywań i insynuacji, stawiania zarzutów i aktów oskarżenia pod moim adresem?

Dziś sprawiedliwości stało się zadość. Dziękuję wszystkim rozsądnie myślącym za wsparcie, które czułem przez te cztery lata.- napisał na swoim profilu portalu społecznościowego prezydent Jarosław Górczyński.

Przypomnijmy, że prezydentowi Jarosławowi Górczyńskiemu przedstawiono dwa zarzuty.

Pierwszy związany z przekroczeniem uprawnień w związku z przeprowadzeniem w 2016 roku procedur przetargowych dotyczących gospodarowania odpadami, w sposób uniemożliwiający złożenie prawidłowych ofert podmiotom innym niż podmiot dotychczas świadczący te usługi i złożeniem fałszywego oświadczenia, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, to jest w przedmiocie braku istnienia okoliczności wykluczających go od rozstrzygania w tej kwestii, a przez to niezagwarantowania wymaganego prawem równego traktowania wszystkich oferentów oraz uczciwej konkurencji i działanie w ten sposób na szkodę interesu publicznego i prywatnego.

Drugi zarzut dotyczy złożenia w 2017 roku fałszywego pisemnego oświadczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów. Sprawę prowadziła Prokuratura Rejonowa w Skarżysku- Kamiennej.

Polecamy również