SPRAWDZAMY UMIEJĘTNOŚCI NAJMŁODSZYCH DZIECI W PRZEDSZKOLU NR 7.

sprawdzian umiejetnoisci

Koniec roku to czas na wszelkiego rodzaju podsumowania. Postanowiliśmy więc wdrożyć ,,Tablicę sprawności”, a tym samym zweryfikować zdobyte przez przedszkolaki kluczowe umiejętności. Tablica oparta była na standardach osiągnięć dla dzieci w wieku 3 i 4 lat. Przez cały tydzień najmłodsi zmagali się z zadaniami, które określały : samodzielność, edukację zdrowotną, przyrodniczą, muzyczną wraz z plastyczną, techniczną oraz matematyczną. Dowiedzieliśmy się także, w jakim zakresie maluchy opanowały treści przygotowujące je do nauki czytania i pisania, i jak bardzo rozwinęły się u nich mowa oraz myślenie abstrakcyjne.

W grupie 3- latków samodzielność sprawdzana była w oparciu o proste czynności: ubieranie się, rozbieranie oraz samoobsługowe. Sprawne c1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15hodzenie, chodzenie na czworakach, poprawne wykonywanie prostych ćwiczeń to wyniki z edukacji zdrowotnej. Znajomość pór roku i niektórych zmian zachodzących w przyrodzie było weryfikowaniem wiedzy przyrodniczej. U najmłodszych sprawność manualna to umiejętność nawlekania koralików na sznurek, kreślenie linii oraz zamkniętego koła. Rozwój myślenia, mowy, spostrzegania wzrokowego oraz słuchowego te umiejętności poznawaliśmy poprzez różne zadania, np. składanie pociętego obrazka w całość, dzielenie wyrazów na sylaby. Określanie kierunków w przestrzeni, klasyfikowanie przedmiotów to umiejętności jakie sprawdzaliśmy z edukacji matematycznej.

W grupie dzieci starszych, 4 – letnich, poznawanie poziomu umiejętności rozszerzone było o edukację techniczną, gdzie dzieci miały za zadanie nazywać środki lokomocji, nazwać poprawnie kolory sygnalizacji świetlnej. Z przygotowania do nauki czytania i pisania pojawiło się wodzenie palcem po labiryncie oraz posługiwanie się narzędziem pisarskim. Dzieci nazywały kolory, wystukiwały proste rytmy to ukazało nam poziom umiejętności z edukacji plastycznej i muzycznej. Trudnym zadaniem dla dzieci 4 – letnich było ułożenie historyjki obrazkowej składającej się z 4 elementów, ukazywało nam stopień rozwoju myślenia przyczynowo – skutkowego.

Podsumowując ,,Tablicę sprawności”, dowiedzieliśmy się o poziomie zdobytych umiejętności dzieci w czasie trwania roku szkolnego. Dzieci bardzo dobrze poradziły sobie z przygotowanymi zadaniami. Takie działania pomagają nam w dydaktycznej pracy. Wyciągnięcie wniosków z wyników pracy przedszkolaków pozwoli jeszcze lepiej przygotować się do naszej pracy.

Tekst i foto PP nr 7

Polecamy również