WIEDZĄ WIĘCEJ O PRAWIE PRACY

cz

10. 09. 2021 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się konferencja „Prawo pracy przez cały rok”, skierowana do słuchaczy CKU oraz pracodawców i pracowników z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego.

– Bardzo nam miło 1 2 3 4 konferencja prelegenciDSC_0493i czujemy się wyróżnieni, że Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach zaprosiła nas do współpracy przy tak potrzebnym przedsięwzięciu, a także, że nad konferencją patronat honorowy objął pan prezydent Jarosław Górczyński. W CKU promujemy przedsiębiorczość, ale również dużą wagę przykładamy do upowszechniania wiedzy praktycznej, przydatnej na co dzień, a ta z zakresu prawa pracy
z pewnością jest niezwykle istotna – mówi dyrektor CKU dr Aneta Pierścińska-Maruszewska.

Uczestnicy piątkowej konferencji dzięki wystąpieniom prelegentów, tj. inspektorów PIP – Martyny Drej oraz Stanisława Golmento – a także przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w osobach dyrektor Małgorzaty Stafijowskiej i Beaty Wrony oraz przedstawicieli Ochotniczych Hufców Pracy, w tym doradcy Lidii Żak – uzyskali wiedzę nt. wybranych aspektów prawa pracy, w tym sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy także pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach Unii Europejskiej.

Ponadto mogli skorzystać z bezpłatnych materiałów informacyjnych PIP oraz OHP.

– Słuchacze CKU i inne zainteresowane problematyką prawa pracy osoby miały dostęp do bazy pytań z odpowiedziami na temat prawa pracy i bhp w celu utrwalenia omawianych zagadnień i ewentualnego wykorzystania zdobytej wiedzy w planowanym na grudzień 2021 roku konkursie wiedzy pod nazwa „Poznaj swoje prawa w pracy” – dodaje główny specjalista Stanisław Golmento.

Polecamy również