Złe warunki dla chorych uczniów

Budynek, w którym mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy wymaga natychmiastowego remontu. Ten temat poruszany był podczas dzisiejszej sesji rady powiatu.

– Rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłosili do mnie szereg problemów, z jakimi borykają się oni sami oraz ich dzieci uczęszczające do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego przy ulicy Gulińskiego – mówi radny Łukasz Dybiec.- Placówka ta ma bardzo złą lokalizację, ponieważ stoi na terenach przemysłowych. Występuje tam duże natężenie ruchu. Dach budynku przecieka. Okna i drzwi powinny zostać wymienione. Budynek jest nieocieplony. Wiem, że pan starosta odbył spotkanie z rodzicami. Chciałbym wiedzieć czy zostało wypracowane jakieś stanowisko w kwestii pomocy uczniom i ich rodzicom. Chciałbym zaznaczyć, że subwencje budżetowe na dzieci niepełnosprawne są zdecydowanie większe niż na dzieci zdrowe. Uważam, że naszym obowiązkiem jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym godziwych warunków do nauki.

Nawet podczas dyskusji nad tak ważnym problemem jak dobro dzieci niepełnosprawnych nie obyło się bez uszczypliwości.IMG_0102IMG_0114IMG_0110IMG_0100IMG_0116IMG_0115

– Ten budynek w najbliższym czasie czeka termomodernizacja. Jedni rodzice chcą, żeby tę placówkę przenieść w inne miejsce, a inni chcą, żeby ją tam pozostawiać. Szkoda że pan panie radny nie widział tego problemu, gdy był Pan aktywnym działaczem Stowarzyszenia „Twój Ostrowiecki Samorząd” – powiedział starosta ostrowiecki Zbigniew Duda.

– Nie ważne w jakim stowarzyszeniu byłem aktywnym działaczem. Ważne jest to, że jest to wstyd, żeby dzieci niepełnosprawne uczyły się w takich warunkach, a przypominam, że mamy XXI wiek- odpowiedział radny Dybiec.

Foto. Radny Łukasz Dybiec domaga się natychmiastowego remontu Ośrodka Szkolno- Wychowawczego.

Polecamy również