Nagroda dla PKS

„Styl zarządzania dochowujący najlepszych standardów w obszarze wewnętrznego ładu korporacyjnego oraz partnerskie relacje z otoczeniem” to kluczowe przesłanki nominowania PKS Ostrowcu do Nagrody Głównej w ogólnopolskim programie „Przedsiębiorstwo Fair Play 2014”.
– Program Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” realizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą nieprzerwanie od 1998 roku to przedsięwzięcie, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy – mówi Stanisław Wodyński Prezes Zarządu PKS w Ostrowcu Św. S.A. -Celem programu jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową oraz dbanie o środowisko naturalne. Certyfikat Jakości Biznesu jest czytelny nie tylko dla polskich partnerów, lecz również dla kontrahentów zagranicznych, jako deklaracja stosowania najwyższych standardów w swojej działalności. Hołdując zasadom społecznej odpowiedzialności, nieprzerwanie od dwunastu lat ostrowiecki PKS jako jedyny przedstawiciel branży publicznego transportu zbiorowego w przewozach regionalnych w Polsce, po kompleksowych audytach niezależnych ekspertów otrzymał pozytywną rekomendację!
W dniu 12 grudnia 2014 r. podczas Gali w EXPO XXI w Warszawie Certyfikat wraz nominacją do Nagrody Głównej dla PKS w Ostrowcu Św. S.A. trafił do rąk reprezentującej Spółkę mgr Eweliny Krzemińskiej – Kierownika Biura Zarządu PKS.
-Kojarzenie marki naszego ostrowieckiego PKS z ideą programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” to dla nas – pracowników przedsiębiorstwa, które już siódmą dekadę działa w komunikacji służąc lokalnej świętokrzyskiej społeczności, nie tylko dowód na słuszność realizowanego przez nas kierunku, ale przede wszystkim utwierdzenie w świadomości, że solidność i rzetelność to dobra praktyka, którą warto stosować na każdym poziomie zarządzania firmą przewozową- podkreśla Dyrektor Przewozowy Norbert Bogoń.
Z redakcyjnego obowiązku przypominamy, iż honorowym tytułem Ambasadora Fair Play w Biznesie ma prawo szczycić się Prezes ostrowieckiego PKS Pan Stanisław Wodyński, który w ubiegłym roku ten zaszczytny tytuł otrzymał z rąk Ministra Gospodarki i reprezentującego Prezydenta RP Ministra w Kancelarii Prezydenta.

Polecamy również

Dodaj komentarz