Ogromne zainteresowanie kartą EKUZ – nawet 250 wniosków dziennie

Od początku maja obserwujemy duże zainteresowanie kartą EKUZ. Mieszkańcy regionu chętnie sięgają po ten unijny dokument. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo do bezpłatnego leczenia w każdym innym państwie UE lub EFTA, poza swoim miejscem zamieszkania. EKUZ jest wystawiany dla każdej osoby oddzielnie. Nie ma jednej wspólnej karty dla całej rodziny.

Wniosek o kartę można złożyć:
– osobiście,
– pocztą,
– za pomocą aplikacji moje IKP.

Od 1 maja do 12 czerwca zostało wydanych niemal 8400 kart.

Najwięcej bo niemal 5400 w Sali Obsługi Klientów przy al. IX Wieków Kielc 2a.

Wniosek o kartę można złożyć również w Punktach Obsługi Klientów w Ostrowcu Świętokrzyskim i Sandomierzu.

Nasi specjaliści przewidują, że tak duże zainteresowanie kartą EKUZ będzie się utrzymywało do końca sierpnia.

Karta EKUZ np. dla osób zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą jest wydawana na 3 lata. Emeryci otrzymują ją na 20 lat, a dla dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia, EKUZ jest ważna do 18 urodzin.

Polecamy również